Einde landelijk coronasteunpakket voor ondernemers

Vanaf 1 april 2022 stopt het kabinet met het coronasteunpakket voor ondernemers. Dat betekent onder andere het einde voor de tijdelijk vereenvoudigde uitvoering van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz light).

De Bbz light is de opvolger van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Verschillende specifieke regelingen voor ondernemers blijven wel gelden na het eerste kwartaal van 2022. 

Ondersteuning na 1 april 2022

Verwacht u na 1 april 2022 nog financiële ondersteuning nodig te hebben, dan kunt u hiervoor terecht bij het Ondernemersloket Drechtsteden. Meer informatie over de mogelijkheden vindt u op de website van de Sociale Dienst Drechtsteden.