Bedrijven Investeringszone (BIZ) Centrum Papendrecht

Sinds 2018 is in het centrum van Papendrecht een bedrijven investeringszone (BIZ) actief. Een BIZ is een ondernemersfonds waarin ondernemers en vastgoedeigenaren samenwerken. Een BIZ is maximaal vijf jaar geldig. De huidige BIZ loopt af op 1 januari 2023.

Ondernemers en eigenaren in het centrumgebied hebben zelf de keuze opnieuw een BIZ in te stellen. De BIZ gaat alleen door bij voldoende draagvlak. Het draagvlak wordt volgens een officieel reglement gemeten in januari 2023. Alle ondernemers en eigenaren in het centrum brengen dan hun stem uit.
Indien de BIZ doorgaat, is er wederom geld beschikbaar voor geplande activiteiten, zoals evenementen, maar ook voor het twee uur gratis parkeren in de parkeergarages. Mocht de BIZ niet doorgaan, dan zou betaald parkeren in de parkeergarages ingevoerd kunnen worden.

Wat wordt er geregeld in een BIZ 

Met het instellen van een BIZ hebben ondernemers zelf invloed op de kwaliteit en uitstraling van hun winkelgebied. De opbrengst vanuit de BIZ wordt ingezet om het centrum aantrekkelijk te houden voor consumenten èn ondernemers. In het zogenaamde BIZ plan zijn de doelstellingen en een meerjaren begroting opnomen voor de uitvoering van onder andere:
•    het mogelijk maken van 2-uur gratis parkeren
•    het organiseren van diverse evenementen en entertainment
•    het centrum te voorzien van seizoensdecoratie 
•    het te werk stellen van een centrummanager 

Hoe werkt een BIZ? 

Een BIZ is een extra belastingmaatregel bovenop de standaard gemeentelijke belastingheffing. Bij voldoende draagvlak wordt de BIZ ingesteld en betalen alle ondernemers en vastgoedeigenaren in het gebied verplicht mee aan de BIZ. Het verschil met de standaard gemeentelijke belastingheffing is dat het opgehaalde geld volledig terugvloeit naar de ondernemers in het centrum. Ondernemers betalen in Papendrecht een vaste bijdrage van € 750. Vastgoedeigenaren betalen een tarief gebaseerd op 0,35% van de WOZ waarde van hun bedrijfspand. De aanslag wordt via de gemeentebelastingen geïnd en wordt door de gemeente volledig uitgekeerd aan de stichting BIZ.

Wat is de rol van de gemeente? 

Een BIZ is van en voor ondernemers. De gemeente kan zonder initiatief en voldoende draagvlak vanuit ondernemers niet besluiten tot het instellen van een BIZ. De activiteiten die vanuit de BIZ worden geregeld zijn aanvullend op wat de gemeente standaard al aan werkzaamheden voor het centrum verricht. In aanloop naar het instellen van de BIZ heeft de gemeente een faciliterende rol. De gemeenteraad stelt de verordening vast die nodig is om de belasting te kunnen innen. De gemeente sluit een samenwerkingsovereenkomst met de stichting BIZ. Verder helpt de gemeente bij de organisatie van de draagvlakmeting. Binnen de BIZ is de gemeente net als andere vastgoedeigenaren een deelnemer in de BIZ. De gemeente betaalt dus ook BIZ-belasting over haar vastgoed in het centrum. 

biz overeenkomst

de ondertekening van de BIZ overeenkomst door wethouder Sophia de Keizer en de voorzitter van de Stichting BIZ Centrum Papendrecht Johan Weeber