Bbz als alternatief voor Tozo: voorwaarden tijdelijk soepeler

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is per 1 oktober 2021 gestopt. Heb je nu financiële ondersteuning nodig? Dan kun je tot 1 april 2022 makkelijker een aanvraag doen voor bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Je bedrijf moet wel levensvatbaar zijn en je moet voldoen aan de tijdelijk versoepelde Bbz-voorwaarden.

De Bbz is een alternatief voor de Tozo-regeling. De Tozo komt niet meer terug, maar gezien de vraag van zzp’ers om financiële steun kun je tot april 2022 gemakkelijker een uitkering aanvragen. De uitvoerende instantie voor de Bbz-uitkering is het Regionaal Bureau Zelfstandigen van de gemeente Rotterdam. In januari 2022 is de uitkering aan te vragen met terugwerkende kracht vanaf 1 december 2021. Het nieuwe aanvraagformulier is op 1 januari 2022 online beschikbaar. De (versoepelde) voorwaarden van de verlengde regeling zijn hetzelfde. Hier vindt u alle voorwaarden en meer informatie.

Wat is Bbz?

Bbz staat voor Besluit bijstandverlening zelfstandigen. Dit is een aanvullende uitkering voor je levensonderhoud. Je kunt bijstand aanvragen in de vorm van een uitkering, een bedrijfskrediet of een combinatie van een uitkering en bedrijfskrediet.

Versoepelde voorwaarden Bbz-uitkering

Van 1 oktober tot 1 april 2022 zijn de voorwaarden voor een Bbz-uitkering tijdelijk soepeler. Deze versie van de Bbz wordt ook wel Bbz-light genoemd. Je kunt nu een aanvraag doen met terugwerkende kracht tot de 1e van de vorige maand. Bij de lightversie kijkt de uitkeringsinstantie niet naar je vermogen. Je krijgt er wel vragen over, omdat je misschien ook recht hebt op een woonkostentoeslag. Daarnaast is het aantal huisgenoten van 21 jaar of ouder van invloed op de hoogte van de uitkering. Hoe meer huisgenoten van 21 jaar of ouder, hoe lager de uitkering. Het vaststellen van je inkomen en de hoogte van de Bbz-lightuitkering gebeurt per kalendermaand. De uitkering hoef je niet terug te betalen. 

Bron: Het Coronaloket van de KVK. Lees hier het uitgebreide bericht.