2e ster Keurmerk Veilig Ondernemen voor Winkelpark De Meent

Op dinsdag 5 april om 13.00 uur onthulde waarnemend burgemeester Jetten de plaquette 2e ster KVO op winkelpark De Meent.

Al enkele jaren werken ondernemers, eigenaar, gemeente, politie, brandweer en VvE samen aan het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor een schoon, heel en veilig winkelpark De Meent. Het KVO helpt de partijen afspraken te blijven maken om overlast, criminaliteit en onderhoud aan te pakken. In 2021 liep de termijn van de 1e ster af, waarna de werkgroep KVO net als bij de 1e ster opnieuw een enquête heeft uitgezet bij alle ondernemers. De resultaten van de enquête en de jaarlijkse schouwronde zijn verwerkt in een nieuw werkdocument met doelstellingen en actiepunten voor de komende 3 jaren. Dit werkdocument is in aanwezigheid van de werkgroep KVO door het KIWA (het bedrijf voor testen, inspecteren en certificeren) gekeurd tijdens een zogenaamde audit. Na afloop mocht winkelpark De Meent de felicitaties in ontvangst nemen voor het behaalde certificaat; de 2e ster KVO. De zichtbaarheid van de behaalde 2e ster KVO geeft een duidelijk signaal af aan het winkelend publiek, maar ook aan mensen met minder goede bedoelingen. 

2e ster