Stimuleringsregelingen Coronafonds

Het college van Papendrecht trekt extra geld uit voor ondernemers en bedrijven die zijn getroffen door de coronacrisis om ze een steun in de rug geven.

Elke gemeente in Nederland heeft van het Rijk een compensatiebedrag ontvangen om het verlies aan inkomsten door de crisismaatregelen te compenseren. Het college vindt het belangrijk om niet alleen te compenseren, maar ook te investeren in de lokale economie. Een deel van het compensatiebedrag zal worden ingezet voor de versterking van het lokale ondernemerschap. Samenwerking, kennisdeling en investeren in het (toekomstige) ondernemerschap is hierbij de leidraad. Natuurlijk heeft elke ondernemer een beroep kunnen doen op de financiële  ondersteuningsregelingen. Deze regelingen zijn vooral ontwikkeld om de vaste lasten tijdens de crisismaatregelen te verlagen en zoveel mogelijk de werkgelegenheid te behouden.

De Papendrechtse stimuleringsregelingen zijn vooral bedoeld om het lokale ondernemerschap te ondersteunen bij het herontwikkelen en/of weer opstarten van hun bedrijfsvoering. Ook de onderlinge samenwerking in de bestaande ondernemersverenigingen en de hiermee samenhangende kennisuitwisseling kan versterkt worden met deze stimuleringsregelingen. Het is niet bedoeld voor ondernemingen die vrijwel geen last van de crisis hebben gehad. Deze ondernemingen zijn prima in staat om hun succesvolle bedrijfsvoering te continueren. De essentie van het pakket steunregelingen ligt dus in het faciliteren van een sterker ondernemerschap en samenwerking en niet direct in het ondersteunen van ondernemers die geleden hebben onder de crisis. Lees hieronder de regelingen, die voor u van toepassing kunnen zijn.

Een sterker ondernemerschap, max. 1000 euro per aanvraag

Indien u nadelige effecten van de Coronacrisis heeft ondervonden, kunt u maximaal 1000 euro claimen. De bijdrage is bedoeld als compensatie voor de kosten voor het inwinnen van advies en/of voor het nemen van maatregelen om de bedrijfsvoering te verbeteren, zodat uw onderneming in de toekomst stabieler en met meer omzet functioneert. U hoeft alleen een aanvraagformulier in te vullen en de factuur bij te voegen. De voorwaarden leest u in het aanvraagformulier. 

Download hier uw aanvraagformulier, vul het in en mail het naar ondernemen@papendrecht.nl. Binnen 6 weken wordt u aanvraag afgehandeld.

Een sterkere samenwerking, max. 10.000 euro per aanvraag

Het zoeken naar samenwerkingen met andere ondernemers versterkt niet alleen de eigen onderneming, maar ook het gehele netwerk van ondernemers en dus ook het lokale ondernemersklimaat. Papendrecht beschikt al over diverse actieve ondernemersverenigingen. Met deze regelingen kan de samenwerking en kennisuitwisseling binnen deze verbanden worden vergroot. Met een onderbouwde aanvraag (wat gaat het samenwerkingsverband doen aan kennisvergroting en uitwisseling en versterken van de samenwerking), kan een bijdrage vanuit het regelingenpakket worden verstrekt van maximaal ca. 10.000 euro per aanvraag. 

"Koop Lokaal" campagne

Met de campagne "Koop Lokaal" worden consumenten gestimuleerd om hun aankopen lokaal te doen, zodat lokale ondernemers hogere omzetten kunnen behalen. Door een "postercampagne" fysiek en online onder de aandacht te brengen worden consumenten bewuster gemaakt van hun aankoopgedrag. Lokaal kopen zorgt voor een versterking van de lokale ondernemers en het lokale ondernemersklimaat. Voor alle 'ins' en 'outs' kunt u hier terecht.