Gemeente Papendrecht stimuleert zon op bedrijfsdaken

Op 24 november a.s. is er weer een aanvraagmogelijkheid voor SDE (Stimulering Duurzame Energieproductie)-subsidie voor zonnepanelen. De volgende kans komt pas in het najaar van 2021, waarschijnlijk tegen minder gunstige voorwaarden. Als u dit jaar de subsidie aanvraagt, dan heeft u tot het najaar van 2022 de tijd om de panelen te installeren.

De gemeente Papendrecht wil zonnepanelen op bedrijfsdaken stimuleren door het aanbieden van vrijblijvende voorlichting en verkennend advies aan ondernemers en eigenaren van grote bedrijfspanden met een dak dat geschikt lijkt voor plaatsing van zonnepanelen. Het door de gemeente Papendrecht aangeboden adviespakket bestaat uit een verkennende factsheet met een uitgebreid adviesgesprek. Hierin worden de kansen voor zonnepanelen op uw locatie in beeld gebracht en toegelicht.

Dit eerste advies wordt verzorgd door onze samenwerkingspartner, de onafhankelijke Stichting Energieke Regio. U bent op geen enkele wijze verplicht om vervolgadvies van hen af te nemen. Voor het opstellen van de factsheet verwijzen wij u we naar: https://mijnzonadvies.energiekeregio.nl/De kosten voor het eventuele vervolgtraject met bijvoorbeeld een subsidieaanvraag en/of verdere advieskosten voor de plaatsing van zonnepanelen komen wel voor rekening van u als aanvrager.

Mocht u gebruik willen maken van dit aanbod van de gemeente Papendrecht en Energieke Regio, dan verzoeken we u ons te mailen (zie de contact gegevens onderaan de pagina).

energieke regio