2e ster Keurmerk Veilig Ondernemen Winkelcentrum Wilgendonk

Sinds een aantal jaren is een werkgroep bestaande uit een vertegenwoordiging van ondernemers, eigenaar, gemeente, politie en brandweer enthousiast aan het werk om het winkelcentrum Schoon, Heel en Veilig te houden.

Dit keer werd voor het eerst de audit digitaal afgenomen, waarna direct bevestigd werd dat het KVO Certificaat Continu Samenwerken behaald is. Het Certificaat is een bevestiging van de goede samenwerking tussen de partijen voor de langere termijn. Die goede samenwerking uit zich in een winkelcentrum waar het schoon, veilig en prettig toeven is.

2e ster KVO wilgendonk