Concrete stappen naar een BIZ Oosteind

Maandelijks worden bedrijvenbezoeken afgelegd door de wethouder en de accountmanager bedrijven. Nu was het de beurt aan de Stichting BIZ Oosteind.

Enkele maanden geleden heeft een groep Papendrechtse ondernemers, gevestigd op het bedrijventerrein Oosteind, het initiatief opgepakt om te onderzoeken of er onder de verschillende bedrijven animo bestond voor het instellen van een bedrijveninvesteringszone, ook wel BIZ genoemd.

Een BIZ is een soort belastinginstrument , dat de in het gebied gevestigde bedrijven een extra belasting oplegt welke ten goede komt aan het bedrijventerrein. Met deze middelen kunnen ondernemers in overleg en in samenwerking met de gemeente zelf werken aan projecten die de kwaliteit, veiligheid en promotie op hun bedrijventerrein ten goede komen.

Nadat de plannen voor de BIZ door de gemeenteraad zijn vastgesteld, kan een officiële stemming gehouden worden. Alleen bij voldoende stemmen kan de BIZ Oosteind dan opgericht worden.

Het college van burgemeester & wethouders steunt de ondernemers in deze samenwerking. Op woensdag 16 oktober sloot wethouder Pieter Paans aan bij het overleg van het bestuur om te praten over de voorgenomen plannen en de organisatorische kant van de BIZ. Dit werd gecombineerd met een bedrijfsbezoek aan het bedrijf Rovanda.

BIZ Oosteind