Bedrijven Investeringszone Oosteind

Enkele maanden geleden heeft een groep Papendrechtse ondernemers, gevestigd op het bedrijventerrein Oosteind, het initiatief opgepakt om te onderzoeken of er onder de verschillende bedrijven animo bestond voor het instellen van een bedrijveninvesteringszone, ook wel BIZ genoemd.
Een BIZ is een soort belastinginstrument , dat de in het gebied gevestigde bedrijven een extra belasting oplegt welke ten goede komt aan het bedrijventerrein. Met deze middelen kunnen ondernemers in overleg en in samenwerking met de gemeente zelf werken aan projecten die de kwaliteit, veiligheid en promotie op hun bedrijventerrein ten goede komen.

In november 2019 zijn de plannen voor de BIZ door de gemeenteraad vastgesteld. Een officiële stemming onder de ondernemers wordt in december gehouden. Alleen bij voldoende stemmen kan de BIZ Oosteind dan opgericht worden.

Om de activiteiten van stichting Biz Oosteind waar te maken wordt een bijdrage gevraagd van de pandgebruikers. In de tabel hieronder kunt u een overzicht zien van de jaarlijkse bijdrage op basis van de WOZ - waarde.

WOZ waarde van               WOZ waarde tot               Jaarlijkse Bijdrage
€               0                         €       200000                     €        170
€    200001                         €       300000                     €        215
€    300001                         €       500000                     €        255                   
€    500001                         €       900000                     €        350
€    900001                         €    1.600000                     €        560
€ 1.600001                         €    2.000000                     €        725
€ 2.000001                         €    5.000000                     €     1.275
€ 5.000001                         €    9.000000                     €     2.750
€ 9.000001                         €  20.000000                     €     4.575
€  meer dan                                                                   €   15.850

De activiteiten van de BIZ zijn aanvullend op die van de gemeente. Samen dragen gemeente en ondernemers bij aan de kwaliteit van het terrein. Het BIZ plan Oosteind omvat onder andere:

  • Een kwalitatief goed en veilig bedrijventerrein
  • Collectieve surveillance
  • Cameraobservatie
  • Goede coördinatie met gemeente, brandweer, politie en overige diensten
  • Het doorontwikkelen van collectieve ambities
  • Parkmanagement
  • Eén aanspreekpunt
  • Verbetering uitstraling openbare ruimte

De komende jaren krijgt het gebied dan ook een nieuwe impuls. Het BIZ bestuur behartigt daarbij de belangen van alle ondernemers op het bedrijventerrein.

Plattegrond met afbakeningsgebied:

afbakeningsgebied oosteind

Laat uw mening weten of wenst u meer informatie:
mail Henk Scheermeijer  tel:  06-188 934 19
mail Monique Walraven   tel:  06-361 550 55

of neem contact op met Jan-Peter Hoste van de gemeente Papendrecht. tel. 06-405 800 23