Meer informatie

  • Bedrijven Investeringszone Bijdrage Centrum Papendrecht

    Ondernemers en vastgoed-eigenaren uit het centrum van Papendrecht zijn begin 2017 aan de slag gegaan om het centrum te versterken en aantrekkelijker te maken. Er is gekozen voor de invoering van een bedrijven-investeringszone (BIZ).

  • Schuldenaanpak zelfstandig ondernemer

    Soms loopt uw onderneming niet zoals u hoopt. Bijvoorbeeld omdat u niet voldoende opdrachten krijgt of omdat de verkoop van uw product of dienst tegenvalt. Misschien heeft u een dure aanschaf moeten doen maar verdient die investering zich (nog) niet terug. Wanneer de zaken niet goed lopen kunt u een aantal dingen doen.