Samen Bereikbaar

Samen Bereikbaar is een zakelijk platform op het gebied van mobiliteit, duurzaamheid en bereikbaarheid. Het platform is van en voor de aangesloten organisaties en maakt verbinding tussen de overheid en het bedrijfsleven. Het initiatief is genomen door het bedrijfsleven, de Drechtsteden, de BAR-gemeenten en de Verkeersonderneming.

Wat?

In onze regio staat de bereikbaarheid onder druk, zijn de groeiambities hoog en nemen we onze verantwoordelijkheid op het gebied van klimaat. Dit vraag om een gezamenlijke aanpak tussen overheid, bedrijfsleven en instellingen. Wij zetten in op slimme en duurzame mobiliteit en ondersteunen u met diverse tools om de stap naar slimme, duurzame mobiliteit te zetten.

Tools?

  • Mobiliteitsscan: foto huidig vervoer
  • Enquête onder medewerkers: peilen behoefte medewerkers
  • Collectief vervoer pilots bedrijventerreinen
  • Toolboxen fiets, ov, ritdelen en flexibel werken
  • Kennis en advies op het gebied van onderhoudswerkzaamheden en impact op organisatie

Lid worden is gratis, maar niet vrijblijvend. Lees meer op samenbereikbaar.nl.