Circulaire Samenwerking Bedrijventerrein Oosteind

‘Circulaire Samenwerking Bedrijventerrein’ is een actiegerichte aanpak om meerwaarde te creëren op een bedrijventerrein, o.a. door ‘industriële symbiose’ (uitwisseling van stofstromen – materialen, water en energie – tussen bedrijven), maar ook door andere circulaire kansen te benutten.

Hierbij staat waardebehoud van producten, onderdelen en grondstoffen centraal, gecombineerd met de méérwaarde die bedrijven, vastgoedeigenaren en gemeenten realiseren door optimaal te profiteren van elkaars nabijheid en samenwerking.

Bron: Cirkellab

Circulaire Samenwerking Bedrijventerrein Oosteind