Duurzaam Ondernemen

Papendrecht wil samen met haar burgers, maatschappelijke organisaties en ondernemers naar een duurzaam Papendrecht. Een proces van ontmoeten, verbinden en samen groeien naar een duurzame samenleving met als hoofdthema de leefbaarheid van Papendrecht. Samen kunnen wij het verschil maken.

Specifiek voor ondernemers vindt u hieronder interessante links:

  • Zakelijk Energieloket Papendrecht:Het zakelijk loket is voor bedrijven, organisaties en instellingen uit verschillende sectoren. Het zakelijk loket helpt u bij het verduurzamen van onder andere uw bedrijfslocatie, bedrijfspand en kantoorruimte. U vindt hier per sector interessante informatie over energiebesparende maatregelen. 
  • Stichting Stimular: Stichting Stimular helpt bedrijven en organisaties om de bedrijfsvoering te verduurzamen. Wij willen deze verduurzaming versnellen door op onze website kennis en ervaring te delen die tijdens projecten is opgedaan.
  • Circulaire samenwerking Bedrijventerrein Oosteind: 
  • Samen Bereikbaar: In onze regio staat de bereikbaarheid onder druk, zijn de groeiambities hoog en nemen we onze verantwoordelijkheid op het gebied van klimaat. Dit vraag om een gezamenlijke aanpak tussen overheid, bedrijfsleven en instellingen. Wij zetten in op slimme en duurzame mobiliteit en ondersteunen u met diverse tools om de stap naar slimme, duurzame mobiliteit te zetten.
  • Stichting Anders: ANDERS daagt ondernemers uit om een stukje van hun unieke diensten/producten/talenten beschikbaar te stellen aan mensen in de samenleving die dát keihard nodig hebben. Met elkaar ontdekken we opnieuw hoe mooi het is om te geven en ontvangen.  Want geven maakt rijk!
  • Mantelzorgvriendelijk beleid: Inmiddels heeft 1 op de 5 werknemers deze taakcombinatie. In de zorg is dit zelfs 1 op de 4. Het combineren van werk en zorg kan zwaar zijn. Door op tijd met elkaar in gesprek te gaan, de dialoog tussen leidinggevende en medewerker, kan gekeken worden naar ondersteuning op en buiten het werk.
  • Duurzaamheidsfabriek: De Duurzaamheidsfabriek biedt, met zijn unieke dynamiek en faciliteiten, ruimte aan innoveren en een leven lang ontwikkelen. Bedrijven uit de regio en daarbuiten zijn nauw betrokken bij de fabriek en maken gebruik van de faciliteiten om hun medewerkers op te leiden, voor kennisdeling en ontmoeting en als inspirerende setting voor hun innovatieve projecten.

Voor overige items kijkt u op Duurzaam Papendrecht.