Duurzaam Ondernemen

Papendrecht wil samen met haar burgers, maatschappelijke organisaties en ondernemers naar een duurzaam Papendrecht. Een proces van ontmoeten, verbinden en samen groeien naar een duurzame samenleving met als hoofdthema de leefbaarheid van Papendrecht. Samen kunnen wij het verschil maken.

De speerpunten van beleid zijn Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt en Duurzaamheid. Vanuit het bestaande beleid worden al volop activiteiten ontplooid om deze thema's samen te brengen.

Ga gelijk door naar de subsite Duurzaam Papendrecht of klik op één van de menu items rechts.