Bijdrage bedrijveninvesteringszone (BIZ)

In het centrum van Papendrecht is een bedrijveninvesteringszone (BIZ) ingesteld. Dit is een afgebakend gebied waar ondernemers samen investeren in de kwaliteit van de omgeving. Bent u eigenaar of gebruiker van een bedrijfspand in het centrum? Dan betaalt u een heffing aan de gemeente. Dit heet een BIZ-bijdrage. De opbrengst van deze heffing keert de gemeente als subsidie uit aan de BIZ-stichting. De stichting kan hiermee de zone opknappen, schoonhouden en veilig maken.

U betaalt deze heffing via de aanslag gemeentelijke belastingen. Meestal ontvangt u deze aanslag eind februari via de post of e-mail. In 2021 krijgt u de aanslag eventueel later. Dit komt doordat nog niet alle informatie beschikbaar is.

Vragen? Bel 14 078 (maandag tot en met vrijdag: 08.00 - 17.00 uur)
 

Kosten

Het tarief voor een eigenaar hangt af van de WOZ-waarde die het bedrijfspand had in 2018. Bent u gebruiker van een bedrijfspand, dan betaalt u een vast bedrag per jaar voor ieder pand dat u gebruikt. Als u eigenaar en gebruiker bent, betaalt u beide heffingen.

Voor een kantoor, opslagruimte, distributiecentrum of praktijkruimte betaalt u minder dan voor overige bedrijfspanden.

Tarieven 2021
 

  • Eigenaar kantoor, opslagruimte, distributiecentrum of praktijkruimte: 0,175% van de WOZ-waarde in 2018
  • Eigenaar overige bedrijfspanden: 0,35% van de WOZ-waarde in 2018
  • Gebruiker kantoor, opslagruimte, distributiecentrum of praktijkruimte: € 375,-
  • Gebruiker overige bedrijfspanden: € 750,-
Wat u moet weten
  • U betaalt de BIZ-bijdrage als u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar of gebruiker bent van een bedrijfspand of bouwgrond in de bedrijveninvesteringszone. U betaalt voor het hele jaar. U krijgt geen geld terug als u in de loop van het jaar stopt met het pand of de grond te gebruiken
  • De BIZ Centrum Papendrecht heeft een looptijd van 5 jaar en loopt tot en met 2022. Daarna beslissen de ondernemers van het industrieterrein of ze de regeling willen verlengen
Betalen en bezwaar maken
  • Uw gemeentelijke belastingen betalen kan in 10 keer via automatische incasso. Het bedrag zelf overmaken kan ook
  • U kunt geen kwijtschelding aanvragen voor de BIZ-bijdrage

Bezwaar
 

U kunt bezwaar maken binnen 6 weken na dagtekening. Deze datum vindt u op de aanslag. Hiervoor gebruikt u het bezwaarformulier gemeentelijke belastingen. U stuurt het naar:

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden
Postbus 619
3300 AP Dordrecht