Algemene begraafplaats Papendrecht

Op deze pagina vindt u informatie over de Algemene begraafplaats Papendrecht.

Bezoekersinformatie  

Openingstijden 
De Algemene begraafplaats Papendrecht is dagelijks geopend van een half uur voor zonsopgang tot een half uur na zonsondergang. 

Adres begraafplaats
U kunt de begraafplaats vinden op de Admiraal de Ruyterweg 23, 3354 XA Papendrecht. Direct bij de begraafplaats zijn 9 parkeerplaatsen aanwezig. 
Om de betreffende graflocatie te vinden, kunt u gebruik maken van de plattegrond.

Huisregels
brom)fietsen zijn niet toegestaan.
Honden of andere dieren zijn niet toegestaan.
Lopen/gaan zitten op de graven is niet toegestaan.
Het is niet toegestaan waren te koop aan te bieden.
Reclame maken op de begraafplaats is niet toegestaan.

Uitvaartondernemers
Op het terrein van de Algemene begraafplaats is links van de hoofdingang een particuliere uitvaartondernemer gevestigd. Deze opereert onafhankelijk van de gemeente Papendrecht.
Papendrecht kent meer dan 10 lokale en regionale uitvaartondernemers die regelmatig te gast zijn op de begraafplaats. Bent u een uitvaartondernemer en heeft u een vraag? Dan kunt u deze stellen via begraafplaats@papendrecht.nl

Landelijke Organisatie voor Begraafplaatsen (LOB).
De gemeente Papendrecht, als eigenaar en beheerder van de Algemene begraafplaats, is aangesloten bij de Landelijke Organisatie voor Begraafplaatsen (LOB).

Voorlopers                              
Bij een uitvaart in Papendrecht is altijd een voorloper van de gemeente aanwezig. Deze ziet toe op een goed verloop van de plechtigheid, ook achter de schermen. De voorloper ontvangt en begeleidt de rouwstoet bij de begraafplaats.

Overige informatie
•    Wet op de lijkbezorging
•    Besluit op de lijkbezorging

Begraven

Algemeen graf
Een algemeen graf biedt plaats aan twee overledenen en wordt uitgegeven voor een periode van 15 jaar. De overledenen die in een algemeen graf worden bijgezet zijn altijd onbekenden van elkaar. Begraving geschiedt op volgorde van binnenkomst. Na 15 jaar houdt het graf op te bestaan. De grafbedekking wordt verwijderd. De nabestaanden beslissen dan over de stoffelijke resten. Als geen beslissing wordt genomen, dan worden deze resten overgeplaatst naar een verzamelgraf op de begraafplaats.

Particulier graf
Een particulier graf biedt plaats aan twee overledenen en wordt uitgegeven voor een periode van 15, 20, 25, 30, 35 of 40 jaar. De grafrechten kunnen worden verlengd. De beheerder van de begraafplaats wijst particuliere graven op volgorde toe.
Bij de uitgifte betaalt u de grafrechten voorruit. Houd ook rekening met de verplichte afkoop van de onderhoudsrechten.  Bij een particulier graf krijgt u de zeggenschap over een "eigen" gedenkplek.
Na de tenaamstelling van het graf ontvangt u een grafakte en bezit u de grafrechten. U bepaalt wie in het graf begraven worden.  Grafrechten kunnen worden overgeschreven op naam van een nieuwe gebruiker zodat het graf voor meerdere generaties behouden blijft.

Kindergraf
Een kindergraf is bestemd voor een overleden kind van 0 t/m 11 jaar en wordt uitgegeven voor een periode van 15, 20, 25, 30, 35 of 40 jaar. De grafrechten kunnen worden verlengd. Kinderen kunnen ook in een particulier graf begraven worden, zodat ouders later met het overleden kind herenigd kunnen worden.

Verzamelgraf
Deze plek biedt de mogelijkheid om overledenen te herdenken die geen eigen graf meer hebben of die een graf moesten delen met anderen, vreemden of nooit een graf hebben gekregen.

Aanvraagformulieren

Urnenplaatsen en strooiveld

Urnenplaatsen:

 • Graf in de urnenvallei 
 • Plek in de Urnentuin 
 • Urnennis
 • Taludnis
 • Urnenzuil (1 asbus)

Deze urnenplaatsen worden uitgegeven voor een periode van 5, 10, 15 of 20 jaar en hierin is plaats voor twee asbussen (m.u.v. de urnenzuil). U betaalt hiervoor grafrechten en onderhoudsrechten. De mogelijkheid bestaat vrijwel altijd om de rechten te verlengen. Na de tenaamstelling ontvangt u een grafakte en bezit u de grafrechten. U bepaalt wie hier begraven worden. Grafrechten kunnen worden overgeschreven op naam van een nieuwe gebruiker zodat de urnenplaats voor meerdere generaties behouden blijft.

Strooiveld
De as kan worden verstrooid op/in een particulier graf, of op een algemeen strooiveld. Het verstrooien vindt plaats in uw aanwezigheid en wordt gedaan door een medewerker van de Algemene begraafplaats. Het plaatsen van een gedenkteken is hier niet mogelijk. Wel kan een herdenkingsplaatje aangebracht worden op de herdenkingszuil. 

Aanvraagformulieren

Grafbedekking  

Gedenktekens
Voor het plaatsen van een gedenkteken op een graf/urnenplaats is een schriftelijke vergunning nodig. Een steenhouwer kan u hierbij adviseren. Gedenktekens mogen alleen bestaan uit duurzame materialen.

Grafbeplanting binnen de maten van de grafruimte
Op de algemene graven en urnenplaatsen mogen alleen bloemen e.d. worden geplaatst.
Op een particulier graf mogen naast bloemen ook struiken en planten worden geplaatst (maximale hoogte 100 cm). 
Het plaatsen van losse voorwerpen op, in of bij de urnenplaatsen/strooiveld is niet toegestaan.
Het plaatsen van losse voorwerpen op graven en urnenplaatsen is alleen toegestaan als deze niet van glas zijn en/of kunnen wegwaaien.
Voor het onderhoud aan de grafbedekking bent u zelf verantwoordelijk.
Een gebruiker moet altijd toestaan dat de grafbedekking tijdelijk kan worden verwijderd/verplaatst in het geval van begraving of urnbijzetting in het betreffende graf of in een naast gelegen graf.

Meer informatie over afmetingen, materiaalgebruik en aanbrengen van grafbedekking vindt u in de Beheersverordening  en de Nadere regels grafbedekkingen .

Aanvraagformulieren

Grafrechten 

Grafrechten geven recht op het gebruik van een bepaalde plek op de begraafplaats voor een bepaalde periode. Dit staat los van het feit of de graflocatie daadwerkelijk in gebruik genomen wordt. Dat gebeurt pas wanneer een begrafenis of bijzetting plaatsvindt, hiervoor betaalt u dan aparte begraafrechten. Al deze rechten, evenals het onderhoudsrecht, worden door de Algemene begraafplaats in rekening gebracht in de vorm van een belastingaanslag. 
Bij de grafrechten en de gebruiksrechten zijn er belangrijke verschillen tussen een algemeen graf of een particulier graf.

Algemeen graf
Uiterlijk een half jaar voordat de grafrechten aflopen wordt hier melding van gemaakt bij het graf(veld) en in de vitrinekast op de begraafplaats. Ook wordt dit bekend gemaakt op de website van de begraafplaats, en in het gemeentenieuws (wekelijks huis-aan-huisblad en deze website). De aanvrager van de begrafenis ontvangt een brief op het adres dat destijds aan de administratie werd opgegeven.
Nabestaanden worden in de gelegenheid gesteld om het grafmonument op te halen. De stoffelijke resten worden geruimd en overgebracht naar een verzamelgraf.
De mogelijkheid bestaat om de stoffelijke resten individueel te laten opgraven. U kunt dit aanvragen d.m.v. het aanvraagformulier opgraven en herbegraven of cremeren 
 
Particulier graf, kindergraf en urnenplaatsen
De begraafplaats stelt u -een jaar voordat de grafrechten aflopen- schriftelijk op de hoogte, waarna u uw keuze voor verlenging kenbaar kunt maken. Verlengt u de grafrechten niet, dan doet u daarmee afstand van het graf en mag het worden geruimd. Wanneer geen reactie komt op de brief dat de grafrechten verlopen zijn (door verhuizing of overlijden van belanghebbende), dan wordt een bordje of een sticker op het graf geplaatst gedurende een jaar.
Ook worden de betreffende graflocatienummers met de namen van de overledenen gepubliceerd op deze website. 
Wanneer zich een jaar na de oproep nog steeds niemand heeft gemeld, dan vervallen de rechten. Dit wordt bekend gemaakt op de website van de begraafplaats, en in het gemeentenieuws (wekelijks huis-aan-huisblad en deze website).

Meest gangbare tarieven voor begraven

Bij een begrafenis heeft u te maken met diverse mogelijkheden die ook van invloed zijn op de kosten. In onderstaand overzicht vindt u de meest gangbare gemeentelijke kosten, waarbij de benamingen uit de verordening tussen haakjes vermeld zijn. Uitzonderingen op deze kosten vindt u in het totaaloverzicht.

Bij een begrafenis zijn er verschillende kosten. Dit zijn:

 • de kosten van het begraven zelf (begrafenisrecht)
 • de kosten voor onderhoud van de begraafplaats, dus niet van het graf zelf (onderhoudsrecht)
 • de administratiekosten voor het bijhouden van het register wie waar begraven ligt (inschrijving register)

Het onderhoud van het graf is uw verantwoordelijkheid; u hoeft voor onderhoud dus niet aan de gemeente te betalen. 

Er zijn drie categorieën te onderscheiden: 

1. Begraven in een graf van de gemeente (algemeen graf):

 • de graftermijn (grafrust) is 15 jaar
 • De totale kosten hiervoor zijn in 2024: € 2.438

2. Begraven in een (tijdelijk) aan te kopen graf van een iemand die jonger dan 12 jaar is (particulier graf voor iemand jonger dan 12 jaar):

 • de graftermijn (grafrust) kunt u zelf bepalen, de kosten zijn daarbij afhankelijk van de termijn die u kiest. 
 • de verschillende graftermijnen zijn: 15, 20, 25, 30, 35 of 40 jaar 
 • u kunt de graftermijn kan na deze periode verlengen met 5, 10, 15 of 20 jaar

Kosten:

Particulier graf:     

15 jaar    € 2.101
20 jaar    € 2.499
25 jaar    € 2.900
30 jaar    € 3.300
35 jaar    € 3.698
40 jaar    € 4.099

Verlenging van het graf:

5 jaar      €    603
10 jaar    € 1.142
15 jaar    € 1.683 
20 jaar    € 2.222

 3. Begraven in een (tijdelijk) aan te kopen graf van iemand van 12 jaar en ouder (particuliere graf voor iemand 12 jaar en ouder):

 • de graftermijn (grafrust) kunt u zelf bepalen, de kosten zijn daarbij afhankelijk van de termijn die u kiest. 
 • de verschillende graftermijnen zijn: 15, 20, 25, 30, 35 of 40 jaar 
 • de graftermijn kan na deze periode verlengd worden met 5, 10, 15 of 20 jaar

     Kosten:

Particulier graf:

15 jaar    € 3.637
20 jaar    € 4.271
25 jaar    € 4.905
30 jaar    € 5.539
35 jaar    € 6.172
40 jaar    € 6.807

Verlenging van het graf:

 5 jaar     € 1.027
10 jaar    € 1.989
15 jaar    € 2.953
20 jaar    € 3.915

Meest gangbare tarieven voor bijzetten van urnen

Ook bij het bijzetten van urnen heeft u te maken met verschillende mogelijkheden en dus verschillende kosten. In dit onderstaand overzicht vindt u de meest gangbare gemeentelijke kosten, waarbij de benamingen, uit de verordening tussen haakjes vermeld zijn. Uitzonderingen op deze kosten vindt u in het totaaloverzicht.

Bij het bijzetten van urnen zijn verschillende vaste kosten. Dit zijn:
-    de kosten voor de (tijdelijke) aankoop van een urnenplaats (aankooprecht)
-    de kosten voor het plaatsen van de urn (plaatsingsrecht)
-    de kosten voor onderhoud van de begraafplaats, dus niet van het urnenplaats zelf (onderhoudsrecht)
-    de administratiekosten voor het bijhouden van het register wie waar bijgezet is (inschrijving register)
-    de kosten voor de plaat om de nis af te sluiten (afsluitplaat, zonder belettering) Belettering is mogelijk, dat regelt u zelf bij de steenhouwer.

De muur en de zuil worden door de gemeente onderhouden. Andere kosten, zoals het bijwerken van de belettering komen voor uw rekening. 

In onderstaand overzicht vindt u de kosten terug. Neem voor de exacte kosten voor het bijzetten of verlengen met betrekking tot urnen gerust telefonisch contact op met de gemeente (tel. 14 078).     

Let op: alleen bij een urnengraf is geen sprake van een afsluitplaat.

Kosten taludnis inclusief afsluitplaat:

 5 jaar      € 1.549
10 jaar     € 2.090
15 jaar     € 2.633
20 jaar     € 3.175
                    
Kosten Urnenzuil        

5 jaar     € 1.086
10 jaar   € 1.539  
15 jaar   € 1.994 
20 jaar   € 2.448
                   
Kosten Urnennis inclusief afsluitplaat:        

5 jaar    € 1.175
10 jaar   € 1.716 
15 jaar   € 2.259 
20 jaar   € 2.801
                    
Kosten Urnenvallei:        

5 jaar     € 1.220
10 jaar   € 1.761 
15 jaar   € 2.304 
20 jaar   € 2.846
                                    
Bijzetten van een urn in een particulier graf         

€ 391 (dit is één bedrag, onafhankelijk van de termijn)

Onderhoud en beheer

Het onderhoudsrecht is een verplichte bijdrage voor iedere gebruiker van een graflocatie of urnenplaats. Het is een bijdrage in het onderhoud van de begraafplaats in zijn geheel zoals het aanwezige groen, de bomen, de paden en andere terreinvoorzieningen. Houders van een urnenplaats of algemeen graf betalen een lager bedrag dan gebruiker van een particulier graf.
Onderstaande valt niet onder het onderhoud en hier dient u dus zelf voor te zorgen:
•    schoonhouden gedenktekens;
•    stellen van de gedenktekens na verzakking;
•    onkruid- en bladvrij maken van het graf;
•    verwijderen van verdorde bloemen.

Oorlogsgraven en een oorlogsmonument

Oorlogsgraven

Op een speciaal gedeelte van de Algemene begraafplaats zijn zeven omgekomen Geallieerde vliegers bijgezet:

Jacob van de Graaf (44 jaar), 15 november 1940
Schipper op een binnenvaartschip, omgekomen door een noodlottig ongeluk te Duisburg.
     
Maria Veth-Vastenhout (47 jaar) en Jacob Veth (48 jaar), 13 september 1944 / 18 februari 1945
Bij een bombardement op schepen op De Noord tegenover scheepswerf De Groot zinken twee schepen en worden ruim 30 huizen beschadigd op de Noordhoek. Twee Belgische kinderen op een schip en Maria vinden hierbij de dood. Haar man Jacob overlijdt later aan zijn verwondingen.
     
Cornelis van Vuren (48 jaar), 14 mei 1940
Sergeant-Majoor Instructeur, gesneuveld in Huijbergen tijdens een gevecht met de Duitsers.
 
Bemanning Lancaster "Popeye" bommenwerper, 21 juli 1944
Vanuit verschillende luchtbases in Engeland stijgen in de nacht van 20 op 21 juli 1944 in totaal 147 Lancaster bommenwerpers en 11 Mosquito jachtvliegtuigen op voor een aanval op de olie-installaties in het Duitse Homberg.
     
Adrianus van Oudenaarde (27 jaar), 8 januari 1945
Op maandagmiddag 8 januari 1945 rond 15.00 werd Adrianus met een aantal andere jongens door drie Duitsers aangesproken op de hoek Westeind / Oude Veer. De Duitsers vroegen naar de persoonsbewijzen. Adrianus had dit niet bij zich en zag blijkbaar geen kans dit de Duitsers duidelijk te maken. Hij zette het op een rennen. De Duitsers fietsten hem achterna de Eilandstraat in en schoten hem uiteindelijk neer in de Kazernestraat. Adrianus was op slag dood. De drie Duitsers zijn later door de Grüne Polizei meegenomen.
     
Keta Koppelaars (23 jaar), 5 mei 1945
Keta verbleef tijdens de oorlog met haar familie op het rijnschip “Mirjam” welke in de Lek lag afgemeerd. Een keer per week stak de familie met een roeiboot de Lek over naar Kinderdijk om boodschappen te halen. Afgesproken was dat als herkenning een witte vlag gevoerd zou worden. Op Bevrijdingsdag voeren Keta en haar familie opnieuw de Lek over echter zonder witte vlag. De Duitsers openden het vuur op de roeiboot. Keta werd geraakt in haar buik en overleed kort daarna. Op 10 mei werd ze begraven in Papendrecht.
     
Leendert de Borst (28 jaar) en Pieter Jacob de Heer (48 jaar), 13 november 1944
Om te voorkomen dat hun sleepboot “Dija” gevorderd zou worden door de Duitsers besluiten Leendert en Pieter de boot te laten zinken. In de nacht van 13 november doen ze dit op de rivier De Noord door het opendraaien van een paar afsluiters. Wat er precies is misgegaan komen we niet te weten maar waarschijnlijk is de boot plotseling gekapseisd. Beide mannen verdrinken. Het lichaam van Leendert wordt op 20 december 1944 opgevist in Rotterdam. Op 17 januari 1947 wordt het lichaam van Jacob in de haven van J.&K. Smit te Kinderdijk gevonden. De “Dija” is uit handen van de Duitsers gebleven, maar het offer dat daarvoor moest worden gebracht was zwaar.

Oorlogsmonument

Het oorlogsmonument is een gedenksteen. Op de voet is een zwarte plaquette bevestigd. De basis is een massief beton en symboliseert de gezonde maatschappij. De kruisen, die vanuit de basis omhoog reiken, beelden de uiteengerukte samenleving uit. In het gedenkteken kan een vuurschotel gezet worden. Deze vuurschotel weergeeft de louterende werking en beeldt het herstel van de samenleving na de oorlog uit. Het ontwerp is van de Papendrechtse architect Ir. Jan van Luijk. Het monument is in 1970 door burgemeester Soetendal onthuld.
In 2003 is op verzoek van de Indische Groep Papendrecht en het Oranjecomité de plaquette aan het monument toegevoegd.
In de maand april 2022 is het oorlogsmonument verplaatst naar zijn nieuwe plek, midden in het veld. Een samenwerking tussen het Nationaal Comité 4 en 5 mei, de veteranen en de gemeente. De nieuwe plek oorlogsmonument is op 13 april 2022 onthuld. Het Anjerperkje is op 18 juni 2022 onthuld, de jaarlijkse Veteranendag voor veteranen uit Papendrecht en Alblasserdam.

Oorlogsgravenstichting (OGS)

De Oorlogsgravenstichting gedenkt ongeveer 180.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers. Dit zijn militairen en burgers die hun leven verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog of tijdens gewelddadige conflicten daarna – zoals in voormalig Nederlands-Indië. Het zijn ook de Nederlandse militairen die tijdens recente vredesmissies om het leven zijn gekomen.
Al deze mensen hebben een verhaal.. Wij geloven dat het vertellen van deze verhalen bijdraagt aan het besef dat vrede, vrijheid en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn. De Oorlogsgravenstichting houdt de herinnering aan deze mensen levend door hun verhalen te verzamelen en te delen, hun namen te registreren en door het onderhouden van de 50.000 Nederlandse oorlogsgraven waar ook ter wereld.

Consul Papendrecht

Om de instandhouding en het onderhoud van het Nederlandse oorlogsgraf op meer dan 1.300 plaatsen in Nederland zo goed mogelijk te organiseren, doet de Oorlogsgravenstichting een beroep op de 'consul' binnen de gemeente. De consul is meestal een medewerker van de gemeente die optreedt als vertegenwoordiger van de Oorlogsgravenstichting. De consul wordt officieel benoemd door de burgemeester. Nederland heeft bijna 400 consuls.

De taken van de consul houden in:

 • Op de hoogte zijn van de ligging van de oorlogsgraven in de gemeente en contact onderhouden met de administratie van de (bijzondere) begraafplaats(en) in de gemeente.
 • Het jaarlijks inspecteren van alle oorlogsgraven in de gemeente en het rapporteren daarover, inclusief foto's, aan de Oorlogsgravenstichting.
 • Het tijdig informeren van de Oorlogsgravenstichting over plannen tot bijzetting in - en ruiming van oorlogsgraven, herinrichting van begraafplaatsen etc..
 • Het begeleiden van de medewerkers van de Oorlogsgravenstichting bij hun periodieke controlebezoek.
 • Het actief onder de aandacht brengen van de activiteiten van de Oorlogsgravenstichting, eventueel in samenwerking met de gemeentelijke afdeling Voorlichting, van de lokale bevolking. Wij vragen daarbij speciale aandacht voor de scholen in de gemeente.

Daarnaast organiseert de Oorlogsgravenstichting twee maal per jaar een bijeenkomst voor de consuls om hen te informeren over de actuele ontwikkelingen en onderlinge kennisuitwisseling.
De Consul voor Papendrecht is de heer Edgar Zaagsma.

Gedenksteen oorlogsslachtoffers buiten Papendrecht

Het 4 mei comité Papendrecht heeft samen met de gemeente, een lijst samengesteld met 36 namen van Papendrechtse burgers en militairen in Nederlandse dienst die tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven zijn gekomen en die buiten onze gemeente begraven liggen. Daartoe worden ook gerekend de militairen die hun leven verloren tijdens de ‘politionele acties’ in Nederlands Indië, in de periode 1945-1949. Deze namen staan op een gedenksteen bij de oorlogsgraven. De gedenksteen is in 2020 -het jubileumjaar van 75 jaar vrijheid- onthuld. “Ook zij mogen niet vergeten worden”.

Nationaal Comité 4 en 5 mei

op de website van Nationaal Comité 4 en 5 mei vindt u ook alle informatie terug.