Veilig Thuis

Jaarlijks worden in Nederland naar schatting 100.000 kinderen mishandeld, verwaarloosd of misbruikt. Meestal vertellen mishandelde kinderen of degene die hen mishandelt niet uit zichzelf over deze situatie. Het is van groot belang dat mensen in hun omgeving de (vermoedens van ) kindermishandeling opmerken en er iets mee doen. Kindermishandeling stopt niet vanzelf.

Iedereen die zich zorgen maakt over een kind en denkt aan kindermishandeling kan dit melden bij Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid. Kinderen en jongeren kunnen ook over hun eigen situatie bellen naar Veilig Thuis via telefoonnummer: 0800-2000. Veilig Thuis is de centrale toegang voor het vragen van advies over of het melden van kindermishandeling. Meer informatie kunt u vinden op de landelijke website van Veilig Thuis.

Meer informatie

Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid is een projectorganisatie waarin het Steunpunt Huiselijk Geweld (van de Dienst Gezondheid & Jeugd) en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (van Jeugdbescherming west) zijn ondergebracht. Ook het Meldpunt Zorg & Overlast maakt deel uit van Veilig Thuis ZHZ.

Heeft u te maken met geweld in huiselijke kring of kindermishandeling en u wilt hulp of advies? Of heeft u vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling en wilt u hierover advies vragen of een melding doen? U kunt Veilig Thuis bereiken via het landelijke nummer 0800-2000. Dit gratis nummer is 24 uur per dag bereikbaar.

Heeft u overlast van iemand in uw omgeving of maakt u zich zorgen over een buurtbewoner die zorg nodig heeft, bijvoorbeeld vanwege psychische problemen, sociaal isolement en/of verslaving? U kunt terecht bij het Meldpunt Zorg & Overlast op nummer: 0909-6353786. Dit nummer is bereikbaar tijdens kantooruren.

Voor professionals is door Zorg- en Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid een film gemaakt die het belang van samenwerking tussen ketenpartners op het gebied van stalking (door b.v. ex-partners) benadrukt.