Jeugdhulp Papendrecht

Bij Sterk Papendrecht kunt u terecht bij jeugdprofessionals met kleine vragen over opvoeding tot aan specialistische ondersteuning voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Zij bekijken samen met u en uw kind wat zij kunnen betekenen. Jeugdprofessionals verlenen jeugdhulp of jeugdzorg bij specifieke opgroei- en opvoedvragen, geestelijke gezondheidszorg en zorg voor kinderen met een verstandelijke beperking. Als het nodig is, hebben zij hierbij toegang tot de zorgaanbieders in de regio.

Hoe werkt de jeugdhulp of jeugdzorg?

Eigen omgeving

We vragen inwoners om zoveel mogelijk eerst zelf te kijken naar oplossingen, met hulp van de eigen omgeving, zoals familie of school. Wetenschappelijk is bewezen dat juist in het gewone leven de eigen omgeving van kinderen voor een langdurige oplossing kan zorgen. Gelukkig kunnen de meeste mensen meestal op eigen kracht of met hulp van familie of buren hun leven prima organiseren. Dat zijn ook de beste oplossingen voor de lange duur. Maar wanneer mensen er zelf echt niet uitkomen, kunnen ze een beroep doen op professionele hulp. Jeugdhulp is in principe van tijdelijke aard, het is de bedoeling dat ouders en kinderen na een tijdje weer op eigen kracht verder kunnen.  

Eén begeleider

Gezinnen met meerdere hulpvragen krijgen binnen Sterk Papendrecht een vast aanspreekpunt. Het gezin maakt samen met de begeleider een plan voor de meest passende jeugdhulp. Als dat nodig is voor de uitvoering van het plan, kan de begeleider besluiten er één of meer andere hulpverleners bij te halen. Dan nog blijft de begeleider het aanspreekpunt. De gemeente Papendrecht wil hiermee bereiken dat gezinnen met meerdere hulpvragen met minder hulpverleners te maken krijgen en dat de hulp die ze krijgen beter op elkaar is afgestemd.  

Signaleren

Sterk Papendrecht heeft nauwe contacten in de wijk en binnen de gemeente met allerlei organisaties, zoals huisartsen, onderwijs, jongerenwerk, kinderopvang en sportverenigingen. Ook zij spelen een belangrijke rol in het voorkomen en signaleren van hulpvragen en bieden elk op hun eigen wijze lokaal ondersteuning bij het opgroeien en opvoeden.

Hoe wordt bepaald welke hulp je ontvangt?

De jeugdprofessionals beslissen in overleg met u op welke zorg u recht heeft. Dit kan Zorg in natura zijn of een PersoonsGebonden Budget (PGB).   Zorg in natura betekent dat u hulp krijgt van jeugdhulpaanbieders die een contract met ons hebben. U hoeft dan zelf geen afspraken met zorgaanbieders te maken, maar ontvangt via Sterk Papendrecht de hulp die u nodig heeft.  Een PersoonsGebonden Budget is een geldbedrag waarmee u zelf uw zorg kunt regelen. U ontvangt het PGB niet op uw eigen rekening. U koopt de jeugdhulp zelf in en de betaling gebeurt via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB toetst de besteding van het PGB.

Privacy

Ouders vragen zich af wat er met het dossier van hun kind gebeurt, als de eindverantwoordelijkheid bij de gemeente ligt. Hiervoor geldt de privacywetgeving. Dit betekent dat het dossier alleen bestemd is voor de jeugdprofessionals en niet voor de gemeente. De gemeente krijgt dus géén informatie uit het dossier van uw kind. Uitgangspunt is dat een dossier alleen met toestemming van de cliënt/ouders gedeeld kan worden met andere betrokkenen.

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie? Kom dan langs bij Sterk Papendrecht (ma t/m vrij 9-17u) op de Veerweg 127. Via de website komt u bij de overige contactgegevens van Sterk Papendrecht.