Vrijwilligerswerk

Papendrecht kent een rijk en geschakeerd verenigingsleven, waaraan veel actieve inwoners enthousiast bijdragen. Zonder de inzet van deze Papendrechtse vrijwilligers zou “sociaal Papendrecht” er heel anders uitzien.

Ouderen, kinderen, mensen met een beperking, sport- en culturele evenementen kunnen altijd rekenen op de onmisbare steun van een leger vrijwilligers. Met hun werk binden vrijwilligers mensen onderling en geven zij kleur en sfeer aan de samenleving. Op deze pagina vinden vrijwilligers informatie over specifieke voorzieningen zoals de vrijwilligersverzekering, de vrijwilligerspas en de maatschappelijke stage.

Vrijwilligerspas

Het SSKW verzorgt de vrijwilligerspas voor de Drechtsteden. De vrijwilliger kan op vertoon van de pas in alle Drechtgemeenten op fikse kortingen rekenen. Middenstand en andere voorzieningen benadrukken met de verleende korting hun waardering voor vrijwilligerswerk en de vrijwilligers. Het SSKW verstrekt de pas alleen aan de vrijwilliger als zijn club lid is van het SSKW. Ons college zorgde ervoor dat zowel lidmaatschap als pas voor een schappelijke prijs zijn aan te schaffen. Daarnaast leidt het lidmaatschap van het SSKW tot een reeks aan faciliteiten, support, diensten, service en informatie waar een club eigenlijk niet zonder kan. Het SSKW weet wat u nodig hebt. Het SSKW is immers een vereniging van vrijwilligersclubs voor vrijwilligersclubs.

Maatschappelijke stage

De maatschappelijke waarde van de maatschappelijke stage in Papendrecht wordt breed gedragen. Zowel het onderwijsveld, de stage biedende maatschappelijke organisaties als de scholieren geven aan dat stage lopen in het maatschappelijke domein door scholieren veel oplevert.

Het onderwijsveld ziet vooral de winst in de persoonlijke ontwikkeling en vormende aspecten, de organisaties waarderen het enthousiasme en de frisse blik van de scholieren en de samenleving boekt winst doordat jongeren er een positieve houding ten aanzien van vrijwilligerswerk aan overhouden, wat van groot belang is voor de toekomstige invulling van informele hulp en ondersteuning en voor het voortbestaan van het verenigingsleven.

De wettelijk verplichte maatschappelijke stage is met ingang van schooljaar 2014-2015 vervallen. Scholen beslissen vanaf dat moment zelf of zij maatschappelijke stage onderdeel willen maken van hun onderwijsprogramma. Als een school wil dat maatschappelijke stage op de cijferlijst bij het diploma blijft staan, gelden drie regels:

  1. Leerlingen moeten minimaal 30 uur maatschappelijke stage lopen.
  2. Er moet een stageovereenkomst worden opgesteld.
  3. Het blijft voor leerlingen mogelijk om vrijstelling aan te vragen voor maatschappelijke stage.

NB. de uren tellen mee als onderwijstijd.

Om de voortzetting van de maatschappelijke stage in Papendrecht te waarborgen voert de Brede Welzijnsinstelling (BWI) Papendrecht de taken als maatschappelijk makelaar uit. Het gaat hierbij om:

  • Ondersteuning aan scholieren bij het vinden van een stageplaats.
  • Het onderhouden van contacten met de organisaties die stageplaatsen aanbieden.
  • Advisering over goedkeuring van stageplaatsen.
  • Het geven van voorlichting over de maatschappelijke stage op de scholen.

In aanvulling hierop heeft de BWI op de website van de lokale vrijwilligersvacaturebank een digitale stagemarkt gerealiseerd waarop organisaties die geschikte maatschappelijke stageplaatsen aanbieden gepresenteerd worden. Deze digitale stagemarkt is door scholieren te bekijken, maar ook door de scholen te raadplegen tijdens het proces van goedkeuren van de stageplaatsen.

Mag ik vrijwilligerswerk doen in plaats van betaald werk?

Vrijwilligerswerk mag u niet afhouden van betaald werk. Dit betekent dat u met het vrijwilligerswerk in arbeidstijd moet stoppen, wanneer aan u een (passende) betaalde baan wordt aangeboden. Natuurlijk mag u, wanneer u dat wilt in uw vrije tijd het vrijwilligerswerk gewoon voortzetten.

Ik ontvang een uitkering, mag ik vrijwilligerswerk uitvoeren?

Ook wanneer u een uitkering ontvangt, mag u vrijwilligerswerk uitvoeren. Hierbij behoudt u uw uitkering. Wel geldt dat een vrijwilliger met een uitkering geen werk mag doen, waarvoor iemand zonder uitkering betaald zou worden.

Wanneer heb ik recht op een toelage vrijwilligerswerk?

Wanneer u vrijwilligerswerk uitvoert, kan het zijn dat u hiervoor een toelage krijgt. Deze toelage wordt door de Belastingwet toegestaan. U heeft niet in alle gevallen recht op een toelage. Dit is afhankelijk van het soort vrijwilligerswerk dat u verricht.

Ben ik als vrijwilliger verzekerd?

De gemeente heeft voor alle vrijwilligers in Papendrecht een verzekering afgesloten. Het gemeentebestuur hecht een groot belang aan vrijwilligerswerk en vindt het belangrijk dat alle vrijwilligers goed verzekerd zijn. U hoeft hier zelf niets voor te doen.

Als u vrijwilliger bent en in een siutatie komt dat uw eigen verzekering niet toereikend is, dan kunt u op dat moment gebruik maken van de collectieve verzekering die wij afgesloten hebben bij Raetsheren van Orden. Alle vrijwilligers in onze gemeente zijn verzekerd tegen de gevolgen van ongevallen en voor aansprakelijkheid.

In de informatiebrochure (pdf, 2.935 kB) vindt u de voorwaarden.

In geval van schade kunt u het schadeformulier (pdf, 206 kB) invullen.

Moet ik mijn vrijwilligerswerk ergens opgeven?

Wanneer u bijstand (of een IOAW-of IOAZ-uitkering) ontvangt, dan bent u verplicht het (voorgenomen) vrijwilligerswerk te melden bij de Sociale dienst van de gemeente. Als u een WW- of WAO-uitkering krijgt, dan hebt u een algemene informatieplicht bij de instelling die uw uitkering verstrekt (bijvoorbeeld het GAK of Cadans), om het vrijwilligerswerk te melden.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een stimuleringspremie?

Een stimuleringspremie is een premie, die mensen met een uitkering ontvangen om hen te stimuleren vrijwilligerswerk te doen. Door vrijwilligerswerk te doen, hebt u meer kans om een (andere) betaalde baan te vinden. De hoogte en voorwaarden voor deze stimuleringspremies verschillen per situatie. De stimuleringspremie wordt niet van uw uitkering afgetrokken.

Welke wetgeving is van toepassing?