Politiekeurmerk Veilig Wonen

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen is een veiligheidsinstrument dat bijdraagt aan de sociale veiligheid in en rond woningen, wooncomplexen en buurten en wijken. Woningen met het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) hebben tot 50% minder kans op een geslaagde inbraak! Het is niet slechts een middel tegen inbraken, het keurmerk gaat ook criminaliteit en overlast in de buurt tegen.

De politie heeft in samenwerking met een groot aantal belanghebbenden: brandweer, consumenten, verzekeraars, woningbouwers en –beheerders, beveiligingsexperts en de overheid een eisenpakket ontwikkeld. Voldoet een woning, complex of buurt aan die eisen, dan is de kans op overlast, vandalisme, inbraak en andere misdrijven tot een minimum teruggebracht. Het keurmerk draagt hierdoor bij aan een leefbare buurt. Het Politiekeurmerk Veilig Wonen® maakt onderscheid tussen bestaande bouw en nieuwbouw. Het toepassen van het keurmerk is een verantwoordelijkheid van gemeenten, marktpartijen en particulieren.

Certificaat Beveiligde Woning

Als eigenaar, verhuurder, beheerder of (onder voorwaarde) huurder van een bestaande woning kunt u in aanmerking komen voor het certificaat Beveiligde Woning. Het gaat om woningen die ouder zijn dan twee jaar. Voorheen kon u terecht bij de politie met vragen over het Politiekeurmerk Veilig Wonen, sinds 2005 kunt u gebruik maken van de PKVW-beveiligingsbedrijven. Niet alleen voor het aanbrengen van het juiste hang- en sluitwerk, maar ook voor advies, controle en preventietips. Eisen van het keurmerk De woning moet voldoen aan een aantal eisen op het gebied van inbraakpreventie. In het kort zijn die eisen:

  • Goedgekeurd en gecertificeerd hang- en sluitwerk op ramen, deuren en lichtkoepels. Eventueel ook op de schuur of garage als de woning via een tussendeur bereikbaar is
  • Verlichting bij buitendeuren
  • Zicht op degene die voor de deur staat. Binnen het politiekeurmerk gaan we uit van zien en gezien worden. Het is belangrijk dat u zicht hebt op uw straat maar ook dat mensen vanaf de straat uw woning kunnen zien. Sociale controle wordt hierdoor mogelijk
  • Rookmelders op iedere etage. Want naast inbraakveiligheid zegt het keurmerk ook iets over brandveiligheid

Meer informatie over deze eisen leest in de brochure ABC voor veilig wonen. Als de beveiligde woning voldoet aan de eisen van het keurmerk, kan het PKVW-bedrijf u het certificaat Beveiligde Woning uitreiken.

Politiekeurmerk Veilig Wonen bedrijf

De naam zegt het al: een bedrijf dat voldoet aan de kwaliteitseisen om te mogen adviseren en monteren conform het Politiekeurmerk Veilig Wonen; woningniveau bestaande bouw. PKVW-bedrijven zijn het aanspreekpunt voor bewoners. Niet alleen voor het aanbrengen van het juiste hang- en sluitwerk, maar ook voor advies, controle en preventietips. Een PKVW-bedrijf voldoet aan de voorwaarden van de certificatieregeling van het PKVW en heeft een erkenningsovereenkomst met een certificatie-instelling getekend. Nieuwbouwwoningen die nog geen twee jaar zijn opgeleverd, kunnen niet door een PKVW-bedrijf worden gecertificeerd. PKVW-bedrijven zijn over het algemeen niet opgeleid voor het controleren van nieuwbouwgevelelementen. U kunt bij de projectontwikkelaar navragen of de wijk onder het Politiekeurmerk Veilig Wonen gebouwd is. In dat geval wordt het Politiekeurmerk Veilig Wonen door de ontwikkelaar zelf aangevraagd. Is dat niet het geval dan kunt u terecht bij een inspectie-instelling voor een inspectie van de woning. Hier zijn kosten aan verbonden. Voor meer informatie over PKVW bedrijven kijkt u op de onderstaande website van het Politiekeurmerk Veilig Wonen bedrijf.

Aanvraag certificaat veilig wonen

Met de volgende vier stappen maakt u een woning of complex veiliger: 

  • Vraag maatwerk advies aan bij een PKVW-bedrijf in de buurt van de gemeente Papendrecht. Medewerkers van deze bedrijven hebben een gedegen opleiding gehad
  • Voer de geadviseerde maatregelen zelf uit met behulp van de handleiding PKVW Bestaande Bouw 2020 of de handleiding PKVW Nieuwbouw 2020. Of laat de aanpassingen door het PKVW-bedrijf uitvoeren
  • Na goedkeuring van het PKVW-bedrijf ontvangt u het certificaat Veilige Woning en de bijbehorende raamstickers
  • Stuur een kopie van het certificaat naar uw verzekeringsmaatschappij en vraag om premiekorting op uw inboedelverzekering