Werkzaamheden palenmatrassen rondom de Veerweg en de Parallelweg-N214

Vanuit Rijkswaterstaat vinden dit jaar werkzaamheden plaats ter hoogte van de aansluiting A15/N3 met N214. Dit ten behoeve van de reconstructie aansluiting A15/N3. Een onderdeel van de totale reconstructie van de aansluiting A15/N3 is het aanleggen van een palenmatras.

Dit palenmatras voorziet in de fundering voor de nieuwe locatie van de Veerweg en de Parallelweg. De nieuwe aansluitingen van de Veerweg en de Parallelweg op de N214 komen in de toekomst namelijk noordelijker te liggen. Het palenmatras ligt langs de Veerweg, Parallelweg en N214. Om de werkzaamheden veilig langs deze wegen te kunnen uitvoeren zijn tijdelijke verkeersmaatregelen benodigd.

Afsluiting

De Veerweg is in één richting afgesloten vanaf de rotonde N214 tot aan de tijdelijke carpoolplaats (richting het westen). Dit is nodig, omdat het palenmatras gedeeltelijk de Veerweg blokkeert. Er kan maar één rijrichting openblijven.
De Parallelweg is in één richting afgesloten vanaf de Matenasche Scheidkade tot aan de rotonde N214 (richting het westen). Ook dit is nodig vanwege de beperkte ruimte voor het verkeer.

Omleidingen

Omleiding voor het verkeer Veerweg richting de Wittebrug (carpoolplaats):
• Auto- en landbouwverkeer: via de N3 – Burgemeester Keijzerweg – Veerweg (blauwe lijn).
• Fietsverkeer: fietspad aan de oostkant van de N214 en N3 – Wilgenpad – De Biezen - Veerweg (groene lijn). Deze omleiding is al reeds van kracht in verband met andere werkzaamheden.
Omleidingen ten behoeve van afsluiting Veerweg
Gele borden ter plaatse geven de omleidingsroutes aan. De omleidingen duren van maandag 18 januari t/m vrijdag 12 maart 2021.

Omleiding voor het verkeer Parallelweg richting de rotonde N214:

• Autoverkeer vanaf Sliedrecht (Parallelweg) richting Papendrecht via de N482 – N214 (blauwe lijn)
• Fietsverkeer vanaf Parallelweg richting Oud-Alblas en Nieuw-Lekkerland via Oostpad (donkergroene lijn)
• Fietsverkeer vanaf Peilkade richting Sliedrecht via fietspad N214 - Oostpad (lichtgroene lijn)
• Landbouwverkeer vanaf Parallelweg richting Papendrecht via de Matenasche Scheidkade – Peilkade – N214 (lichtpaarse lijn)
• Landbouwverkeer vanaf N481 richting Papendrecht via de N214 (donkerpaarse lijn)

Door de inzet van deze omleidingsroutes wordt onder andere het langzaam verkeer gescheiden van het landbouwverkeer.

Omleidingen ten behoeve van afsluiting Parallelweg

Gele borden ter plaatse geven de omleidingsroutes aan. De omleidingen duren van maandag 15 februari t/m vrijdag 2 april 2021.

Bijlagen: