Onderhoud bosplantsoen langs Molenpad vanaf eind oktober

Snoeien heesters in bosplantsoen

Langs het Molenpad liggen grote groenvakken met bosplantsoen. Deze vakken bestaan uit grote inheemse heesters, soms in combinatie met bomen. Dit najaar worden twee van deze vakken onderhouden. Ten noorden van de keerlus aan de Wieklaan ligt het accent van het onderhoud dit jaar op het snoeien van de struiklaag aan de noordzijde van dit plantvak.

Ieder vak wordt eens in de drie á vier jaar gesnoeid. We snoeien niet alle vakken in één gebied tegelijk. Bovendien laten we in ieder geval 80% van de begroeiing in de plantvakken staan. We houden daarmee de natuurwaarde zo veel mogelijk in stand. Vogels en kleine zoogdieren blijven zo namelijk beschutting vinden. 

Verwijderen bomen en jong 'opschot' van bomen bij hoogspanningsleidingen

Langs het Molenpad staan hoogspanningsmasten. Onder en direct naast de hoogspanningsleidingen mogen we vanwege veiligheidseisen geen boomvormende soorten uit laten groeien. Zo voorkomen we het risico op overslag van elektriciteit. Struikvormende soorten krijgen hier dus de voorkeur (hazelaar, kardinaalsmuts etc.).
Ten zuiden van het Molenpad worden tijdens het onderhoud hele jonge bomen die zich daar spontaan ontwikkelen kort afgezaagd.

En uit een lang vak ten noorden van het Molenpad (ter hoogte van de keerlus aan de Wieklaan) wordt een aantal grote bomen, die te dicht bij de hoogspanningsleidingen staan, verwijderd. Deze bomen zijn inmiddels gemarkeerd met blauwe verf. Soms laten we van deze te vellen bomen voor de natuurwaarde nog een deel van de stam staan. Door een aantal bomen in de buurt van de hoogspanningsleidingen te verwijderen, krijgen andere bomen, die op iets meer afstand van de hoogspanningsleidingen staan, weer meer ontwikkelingsruimte.