Nieuwe bomen deel Vijverpark

De gemeente heeft plannen om een aantal extra bomen in het Vijverpark te planten. Het gaat om het deel ten zuiden van de Lange Tiendweg, ter hoogte van enkele woningen aan de Kokardebloem.

Komende winter komen er nieuwe bomen in een deel van het Vijverpark ten zuiden van de Lange Tiendweg. Direct-omwonenden aan de Kokardebloem, Lange Tiendweg en Zonnedauw hebben hierover een brief van de gemeente gekregen.

Wat is de bedoeling?

Er vindt een uitbreiding plaats op het bestaand aantal bomen. De bestaande bomen blijven staan.

Functie van de extra bomen

Ook als gemeente spelen we in op de gevolgen van klimaatverandering. Het is een gegeven dat de temperatuur in stedelijke gebieden enkele graden hoger is dan in meer landelijke gebieden. Door extra bomen te planten en de leefomgeving daarmee voor te bereiden op het toenemend aantal hoosbuien en hittegolven, verbeteren we de woonomgeving. Er ontstaan ontmoetingsplaatsen waar mensen samenkomen praten of rusten.

Voordelen van meer bomen

Bomen hebben de mooie eigenschap om CO2 op te nemen en zuurstof af te geven. Daarnaast verdampen ze water via de huidmondjes in de bladeren. Dit tempert de buitentemperatuur. En natuurlijk geeft de schaduw van bomen op warme dagen heerlijke verkoeling en schaduw voorkomt ook opwarming van de leefomgeving.

Al met al beïnvloeden de nieuw aan te planten bomen het stadsklimaat dus heel positief.

Eigenschappen van de nieuwe bomen

Op de tekening ziet u de locaties waar de nieuwe bomen komen te staan. Onderstaande nummering komt overeen met de nummers op de tekening (klik hier voor een vergrote PDF-versie):

  • Boom 1. Drie rode esdoorns (- Acer rubrum) die zijn naam te danken heeft aan zijn spectaculaire rode tot oranje soms geel genuanceerde herfstkleur.
  • Boom 2. Twee Hollandse lindes (- Tillia europaea) die de dode bomen vervangen en zodoende het 'oude lindelaantje' in ere herstellen.
  • Boom 3. Drie zilveresdoorns (- Acer saccharinum) een prachtige parkboom met zijn vaak tot de helft ingesneden blad, aan de bovenzijde lichtgroen onder zilverachtig blauw berijpt. 
  • Boom 4. Vijf Yoshinokersen (- (Prunus x yedoensis) die ter hoogte van Kokardebloem 1 – 19 aan de achterzijde worden geplant. Deze bloeien in april/mei zeer overvloedig met aanvankelijk roze, later witte geurende bloemen. De herfstverkleuring is prachtig geel. Vanwege de vele nectar is de boom ook een prima drachtplant: bijen vinden voedsel in de bloemen van deze bloeiende boom.
  • Boom 5. Naast Kokardebloem 1 komt een Limburgse boskriek (- Prunus avium F12-1) die in Limburg vaak in het wild voorkomt. De boom bloeit al in april met witte bloemen en heeft een prachtige geelrode herfstkleur.

Planning

De werkzaamheden starten naar verwachting eind oktober en worden in november afgerond.
Nieuwe bomen deel Vijverpark