Reactieformulier Inspraakprocedure groot onderhoud Da Costastraat e.o.

RAfbeelding 1eactieformulier

Inspraakprocedure


Vervangingsproject Da Costastraat en omgeving

Da Costastraat, Van Lennepstraat, Tollensstraat, Potgieterstraat en deels P.C. Hooftlaan,


Inspraakprocedure 9 t/m 23 november


Met dit formulier kunt u uw vragen of reacties vastleggen en het formulier toezenden aan de gemeente Papendrecht.

De vragen en reacties worden in het eindverslag van de inspraakprocedure opgenomen.


Vaststelling definitief ontwerp

Van alle reacties van belanghebbenden op het ontwerp en de ambtelijke reactie daarop wordt één eindverslag gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders neemt uiteindelijk alle reacties in overweging en stelt het eventueel aangepaste ontwerp definitief vast. Na een mededeling op de pagina Gemeentenieuws in het Papendrechts Nieuwsblad komt het definitieve ontwerp één week ter kennisneming op het gemeentehuis ter inzage te liggen. De stukken worden ook weer op de website geplaatst. Met het dan door het college vastgestelde ontwerp is de inspraak afgerond.


Uw naam: ………………………………………………………………………………………

 

Adres: …………………………………………………………………………………………..

 

Postcode / gemeente: ………………………………………………………………………...Heeft de volgende vragen c.q. opmerkingen met betrekking tot het plan: