Vervangingsproject Da Costastraat en omgeving

Uit rioolinspecties blijkt dat de riolering in de Da Costastraat, Van Lennepstraat, P.C. Hooftlaan, Tollensstraat en Potgieterstraat aan vervanging toe is. Daarom gaat de gemeente in de genoemde straten een vervangingsproject uitvoeren.

Vervangingsproject Da Costastraat en omgeving

Bij de werkzaamheden wordt de riolering vervangen, het groen wordt waar nodig vernieuwd en worden de straten weer op hun oorspronkelijke aanleghoogte aangelegd.

Wat is het doorlopen traject?

Bewonersparticipatie is een belangrijk thema is binnen de gemeente Papendrecht. In samenwerking met een landschappelijk bureau is voor het project Da Costastraat een traject doorlopen, waarbij bewoners zijn betrokken voor het tot stand komen van het voorlopig ontwerp.

Tijdens de bijeenkomst op 12 november 2019 hebben bewoners inbreng gegeven op de ervaringen in de straat. Ook hebben bewoners een enquête ingevuld. Die meningen en inzichten hebben wij zoveel mogelijk verwerkt in de schetsontwerpvarianten. Deze varianten zijn op 20 februari 2020 aan de bewoners voorgelegd. Op basis van deze informatie is een voorlopig ontwerp voor het gebied gemaakt.

Voorlopig ontwerp

Door de corona is het helaas niet mogelijk om een 3e bewonersbijeenkomst te organiseren, waarbij het voorlopig ontwerp wordt gepresenteerd. Daarom zal de inspraakprocedure afwijkend verlopen in vergelijking met de standaardprocedure die gevolgd wordt.

Omdat een presentatie van het ontwerp met een bijeenkomst niet mogelijk is, is een presentatie door middel van 4 thema filmpjes op de website geplaatst. Per thema krijgt u een toelichting op het Voorlopig Ontwerp.

Voor deze presentaties geldt de onderstaande verdeling:
•    Presentatiefilm 1: introductie en proces
•    Presentatiefilm 2: globaal plan Da Costastraat
•    Presentatiefilm 3: verkeer en parkeren
•    Presentatiefilm 4: duurzaamheid

Inspraakprocedure

Voor het project Da Costastraat en omgeving wordt een inspraakprocedure doorlopen. Het voorlopig ontwerp ligt ter inzage van 9 t/m 23 november 2020. Gedurende deze termijn van twee weken is het mogelijk om schriftelijk uw inspraakreactie in te dienen op het voorlopig ontwerp. Gebruikt u hiervoor bij voorkeur het "reactieformulier inspraakprocedure" die u kunt vinden op de projectpagina van deze website.

U kunt uw inspraakreactie mailen aan Da.Costastraat@papendrecht.nl

Indien u te maken krijgt met groot onderhoud is het ook raadzaam kennis te nemen van de algemene lijst met “Meest gestelde vragen over groot onderhoud”.

De gemeente is van plan, nadat de inspraakprocedure is doorlopen, in het 3e kwartaal van 2021 met de uitvoering van de werkzaamheden te starten.

Links

Inspraak tot nu toe

 

Bewonersparticipatie is een belangrijk thema is binnen de gemeente Papendrecht. In samenwerking met een landschappelijk bureau is voor het project Da Costastraat een traject doorlopen, waarbij bewoners zijn betrokken voor het tot stand komen van het voorlopig ontwerp.

Tijdens de bijeenkomst op 12 november 2019 hebben bewoners inbreng gegeven op de ervaringen in de straat. Ook hebben bewoners een enquête ingevuld. Die meningen en inzichten hebben wij zoveel mogelijk verwerkt in drie schetsontwerpvarianten. Deze varianten zijn op 20 februari 2020 aan de bewoners voorgelegd. Op basis van de informatie vanuit de bewonersavond is een voorlopig ontwerp voor het gebied gemaakt.

Ter visie legging voorlopig ontwerp

De reacties van de belanghebbenden op het schetsontwerp zijn gebundeld en gebruikt voor het opstellen van het voorlopig ontwerp. Voor het project Da Costastraat en omgeving wordt de inspraakprocedure doorlopen. Het voorlopig ontwerp ligt ter inzage van 9 t/m 23 november 2020.