Inspraak herinrichting Grondmolen, Standerdmolen & Torenmolen

In december 2021 zijn de straten in de omgeving van Grondmolen, Torenmolen en Standerdmolen bezocht met een rijdende picknicktafel. De bewoners zijn geïnformeerd over de voorgenomen onderhoudsplannen en in de gelegenheid gesteld om aan te geven wat ze van de straatinrichting vinden en of knelpunten worden ervaren. De opgehaalde informatie is verwerkt in een schetsontwerp.

Informatie over het schetsontwerp

Het schetsontwerp is online, op het gemeentehuis of tijdens het wijkmoment te raadplegen. Naast het schetsontwerp is het onderliggende ambitiedocument in te zien. In dit document wordt een toelichting gegeven op het ontwerp en de uitgangspunten.
Voor meer informatie over het project kunt u ook de speciaal aangemaakte websites www.herinrichtinggrondmolen.nlwww.herinrichtingtorenmolen.nl en www.herinrichtingstanderdmolen.nl raadplegen. Bij het onderdeel “Vraag & antwoord” vindt u meer informatie en antwoorden op de meest gestelde vragen.

Inspraakprocedure

Omwonenden en belanghebbenden kunnen tussen 25 mei en 10 juni kennisnemen van het schetsontwerp. Bewoners krijgen op 24 mei een informatiebrief. De documenten liggen ook op de leestafel in het gemeentehuis.
Via onderstaande links naar de bijlagen wordt u geïnformeerd over de inspraakprocedure, de tijdstippen dat de stukken ter inzage liggen en hoe u kunt reageren.

Inloopmoment

Op woensdag 1 juni 2022 van 14:30 tot 17:30 uur en vrijdag 10 juni 2022 van 14:30 tot 17:30 uur wordt nogmaals de wijk in gegaan met een rijdende picknicktafel. Kom langs, neem plaats aan de tafel en deel uw mening!

Reageren op het ontwerp

Tot en met 10 juni kunt u schriftelijk reageren op het schetsontwerp. Uw reactie kunt u indienen bij het team BOR van de gemeente Papendrecht, werkvoorbereiding, Antwoordnummer 44, 3350 VB Papendrecht. U kunt uw reactie ook per mail sturen naar het algemene e-mailadres grondmolen@papendrecht.nl onder vermelding van "IVP Grondmolen en omgeving".

U wordt via het gemeentenieuws en gemeentelijke website op hoogte gehouden over de verdere procedure.

Links naar bijlagen

1.    Bewonersbrief
2.    Inspraakprocedure
3.    Reactieformulier Inspraakprocedure
4.    Schetsontwerp
5.    Ambitiedocument