Herinrichting plein Wipmolen

Het gaat om het plein aan de voorzijde van de woningen met de huisnummers
26 t/m 44.

Waarom vindt een herinrichting plaats?

In het plein zijn oneffenheden / verzakkingen in de bestrating geconstateerd.
Daarnaast zijn de groeiomstandigheden van de drie aanwezige bomen onvoldoende. Dit is de aanleiding om het plein opnieuw te gaan inrichten. Bij de herinrichting wordt vooral rekening gehouden met de verandering van het klimaat. Hoosbuien en langere perioden van droogte en hitte gaan vaker voorkomen. De herinrichting geeft ons de kans om onze leefomgeving aan te passen aan de verandering van het klimaat. Het vervangen van stenige oppervakken door beplanting en bomen helpt hierbij. Een groene leefomgeving is bovendien gezonder. Een mooi voorbeeld hiervan is de herinrichting in 2019 aan de voorzijde van de woningen met de huisnummers 27 t/m 43.

Hoe komt de nieuwe inrichting eruit te zien?

Het herinrichtingsplan kunt u hier inzien.
Binnen de projectgrens van de Wipmolen willen we een groot deel van de bestrating vervangen door beplantingsvakken. Deze beplantingvakken worden uitgevoerd in gazon met daarbinnen een aantal nieuwe bomen en beplanting. De bestaande kolken sluiten nu aan op het rioolstelsel. Het voornemen is om deze af te koppelen en het regenwater te laten afvoeren via de bestrating naar de nieuwe beplantingsvakken waar het vervolgens in de grond kan wegzakken. In de grond wordt een drainage aangelegd die uitstroomt op de naastgelegen watergang. Hierdoor wordt voorkomen dat er schoon regenwater wordt afgevoerd naar de waterzuivering en voorkomen we ook overbelasting van het riool bij zware regenval, met als gevolg wateroverlast.

Door wie en wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd?

Binnenkort wordt bekend welke aannemer namens de gemeente de werkzaamheden gaat uitvoeren. De verwachting is dat in het 4e kwartaal van 2022 kan worden gestart met de werkzaamheden die circa 2 tot 3 weken zullen duren. Vooruitlopend op de uitvoering worden mogelijk nog proefsleuven gegraven naar bestaande kabels & leidingen.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u reageren op het herinrichtingsplan, dan horen wij dat graag. U kunt contact opnemen met de ontwerper van het plan, de heer B. Schaeffer, telefoonnummer 14078. Dit is het algemene nummer van de gemeente.