Bouwrijp maken Kombuis

Als voorbereiding op de bouw van 30 woningen aan de straat Kombuis in de wijk Oostpolder, wordt het terrein bouwrijp gemaakt.

 

De uit te voeren werkzaamheden bestaan uit het op hoogte brengen van het terrein, aanleg van de riolering, kabels en leidingen, beschoeiingen en een bouwweg.

Wat gaan we in hoofdzaak doen?

De uit te voeren werkzaamheden bestaan uit het op hoogte brengen van het terrein, aanleg van de riolering, kabels en leidingen, beschoeiingen en een bouwweg.

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd?

In opdracht van de Gemeente Papendrecht start aannemingsbedrijf De Groot & Schagen uit Sliedrecht vanaf maandag 3 mei 2021 met de werkzaamheden. De verwachting is dat de werkzaamheden eind juni 2021 zijn afgerond.

Blijven de bestaande woningen bereikbaar?

Gangboord en Oostkil blijven bereikbaar. Enige overlast in de periode van uitvoering is helaas niet te vermijden. Zoals aan- en afvoer van materiaal en aanleg van kabels en leidingen buiten het terrein van het Kombuis. De kabels en leidingen werkzaamheden worden in het trottoir van de straten Oostkil ter hoogte van huisnummers 1 t/m 19, Alver 84 en Kolblei ter hoogte van huisnummers 32 t/m 72 uitgevoerd. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Wie kunt u benaderen voor vragen?

De Groot & Schagen uit Sliedrecht voert het werk uit. De contactpersoon van de aannemer is de heer L. Schagen, bereikbaar tijdens kantooruren via 0184-416233. De toezichthouder namens de gemeente is de heer D.G. Hage. Hij is bereikbaar via het telefoonnummer
078-7706298. Is de toezichthouder afwezig of zijn er bijzondere zaken, dan kunt u de directievoerder van de gemeente, de heer R. Borghuis bellen. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 078-770 6254.