Onderhoud watergangen (baggeren)

Tussen eind november en half december vindt onderhoud plaats aan watergangen in het Sportpark Oostpolder. De exacte locaties staan op het plattegrond rood omkaderd aangegeven.

Watergangen moeten niet te veel en niet te weinig water bevatten. Om wateroverlast te voorkomen moet voldoende ruimte zijn om regenbuien op te vangen en af te voeren. Door te baggeren kunnen de watergangen diep genoeg worden gehouden. Daarnaast is het belangrijk dat het water goed door het stelsel van watergangen kan stromen, zodat sloten en vijvers niet droog komen te liggen. 
 
Een sloot vol bagger geeft algen en kroos vrij spel en veroorzaakt een tekort aan zuurstof. Niet alleen heeft dit stankoverlast tot gevolg, het betekent ook dat planten en dieren niet of nauwelijks meer kunnen leven.

Door bagger te verwijderen krijgt water meer ruimte en keren de planten, vissen en overige (water)dieren terug. Omdat de vorming van bagger een natuurlijk proces is, blijft dit onderhoud nodig.