Asfaltvervanging Vrijheer van Eslaan

Onderhoud aan het asfalt is noodzakelijk omdat deze niet meer voldoet aan de gewenste kwaliteit. Door vervanging van de asfaltlaag gaan de rijbanen weer voor langere periode mee. Ter verbetering van de verkeersveiligheid worden gelijktijdig aanpassingen in de inrichting aangebracht.

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd?

De werkzaamheden worden uitgevoerd door KWS Infra B.V. en worden op de volgende data uitgevoerd:
- Werkvak A: ma. 4 t/m za. 9 oktober;
- Werkvak B: do. 7 t/m za. 9 oktober;
- Werkvak C: ma. 11 t/m wo. 13 oktober
  (inclusief de nacht van di. 12 op wo. 13 oktober).

Uiteraard is dit afhankelijk van onder andere de weersomstandigheden.

Een deel van de zuidelijk gelegen woonwijk vanaf de Vrijheer van Eslaan heeft maar één ontsluiting via de Vrijheer van Eslaan. Om deze reden is het noodzakelijk dat een aantal werkzaamheden van werkvak C, in de nacht van di. 12 op wo. 13 oktober (van 19:00 tot ca. 6:00 uur) worden uitgevoerd. Hierdoor is de ontsluiting van de woonwijk overdag weer toegankelijk.

Bereikbaarheid

Met omleidingsborden en met behulp van verkeersregelaars wordt het verkeer om het werkvak heengeleid. Wij zorgen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dat uw woning voor nood- en hulpdiensten en bestemmingsverkeer bereikbaar blijft.
Let op! In de nacht van di. 12 op wo. 13 oktober (van 19:00 tot ca. 6:00 uur) is een deel van de Vrijheer van Eslaan (werkvak C) niet bereikbaar voor bestemmingsverkeer.

Tijdens de werkzaamheden wordt u verzocht met het parkeren van uw auto(’s) rekening te houden met de stand van het werk, om stagnatie in de uitvoering te voorkomen. In de periode van uitvoering zal het verkeer ongetwijfeld hinder ondervinden en is (geluids)overlast niet te vermijden. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Waar kan ik terecht voor vragen?

Mocht u vragen hebben tijdens de uitvoeringswerkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met de heer T. van Wijk van aannemersbedrijf KWS Infra B.V., telefoonnummer 06-50226115 (tussen 7:00 en 16:00 uur).
Namens de gemeente Papendrecht is de opzichter, de heer D. Hage, het eerste aanspreekpunt. Bereikbaar via telefoonnummer 078-770 6298. Is de opzichter afwezig of zijn er bijzondere zaken, dan kunt u de directievoerder van de gemeente, de heer R. Borghuis, bellen. Bereikbaar via telefoonnummer 078-770 6254.

Bijlagen: