Asfaltvervanging Pieter Zeemanlaan

Onderhoud aan het asfalt is noodzakelijk omdat deze niet meer voldoet aan de gewenste kwaliteit. Door vervanging van de asfaltlaag gaan de rijbanen weer voor langere periode mee. Ter verbetering van de verkeersveiligheid worden gelijktijdig aanpassingen in de inrichting aangebracht.

Hoe komt de nieuwe inrichting eruit te zien?

In de gehele Pieter Zeemanlaan worden rode fietssuggestiestroken op de bestaande rijbaan aangebracht. Daarbij wordt het vrij liggende fietspad vanuit de Kamerlingh Onneslaan verder aangelegd tot voorbij de buitenbocht in de Pieter Zeemanlaan (werkvak A). De bestaande parkeerplaatsen en het trottoir direct voor de woningen in de Pieter Zeemanlaan worden niet aangepast.

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd?

De werkzaamheden worden uitgevoerd door KWS Infra B.V. en worden op de volgende data uitgevoerd:
- Werkvak A: ma. 20 september t/m vr. 8 oktober
  (inclusief de nacht van do. 7 op vr. 8 oktober);
- Werkvak B: do. 7 t/m vr. 8 oktober (inclusief de nacht).
Uiteraard is dit afhankelijk van onder andere de weersomstandigheden.
De oostelijk gelegen woonwijk vanaf de Pieter Zeemanlaan heeft maar één ontsluiting via de Pieter Zeemanlaan. Om deze reden is het noodzakelijk dat de asfaltwerkzaamheden in de nacht van do. 7 op vr. 8 oktober (van 19:00 tot ca. 6:00 uur) worden uitgevoerd. Hierdoor is de ontsluiting van de woonwijk overdag weer toegankelijk.

Bereikbaarheid

Van ma. 20 september t/m wo. 6 oktober vinden er alleen werkzaamheden plaats naast de rijweg ter hoogte van de bocht Kamerlingh Onneslaan – Pieter Zeemanlaan (werkvak A). De Pieter Zeemanlaan is dan toegankelijk voor verkeer.
Gedurende de overige werkzaamheden, van do. 7 t/m vr. 8 oktober, wordt met omleidingsborden en met behulp van verkeersregelaars het verkeer om het werkvak heengeleid. Wij zorgen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dat uw woning voor nood- en hulpdiensten en bestemmingsverkeer bereikbaar blijft.

Let op! In de nacht van do. 7 op vr. 8 oktober (van 19:00 tot ca. 6:00 uur) is de Pieter Zeemanlaan niet bereikbaar voor bestemmingsverkeer in verband met asfaltwerkzaamheden. U wordt verzocht om geen gebruik te maken van de parkeervakken direct langs de Pieter Zeemanlaan tijdens deze asfaltwerkzaamheden. Het is van belang om met het parkeren van uw auto(’s) rekening te houden met de stand van het werk, om stagnatie in de uitvoering te voorkomen. In de periode van uitvoering zal het verkeer ongetwijfeld hinder ondervinden en is (geluids)overlast niet te vermijden. Wij vragen uw begrip hiervoor.


Waar kan ik terecht voor vragen?

Mocht u vragen hebben tijdens de uitvoeringswerkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met de heer T. van Wijk van aannemersbedrijf KWS Infra B.V., telefoonnummer 06-50226115 (tussen 7:00 en 16:00 uur).
Namens de gemeente Papendrecht is de opzichter, de heer D. Hage, het eerste aanspreekpunt. Bereikbaar via telefoonnummer 078-770 6298. Is de opzichter afwezig of zijn er bijzondere zaken, dan kunt u de directievoerder van de gemeente, de heer R. Borghuis, bellen. Bereikbaar via telefoonnummer 078-770 6254.

Bijlagen: