Aanpassing kruising Ketelweg/Rosmolenweg + uitrit Ketelweg

Het ontwerp voor aanpassingen van de kruising Ketelweg/Rosmolenweg en een uitweg aan de Ketelweg ligt ter inzage.

Voorlopig ontwerp aanpassing van de kruising Rosmolenweg/Ketelweg en het realiseren van een uitweg aan de Ketelweg

De kruising Rosmolenweg/Ketelweg en een gedeelte van de Ketelweg ter hoogte van de uitweg van het pand van Boskalis wordt aangepast. Boskalis realiseert op dit moment nieuwe kantoorgebouwen aan de Rosmolenweg te Papendrecht. Om een snelle en veilige verkeersafwikkeling op de Rosmolenweg en Ketelweg te waarborgen heeft Boskalis aan gemeente Papendrecht verzocht om verkeerskundige aanpassingen aan de Ketelweg en de Rosmolenweg. Hiervoor is in overleg met gemeente Papendrecht een Voorlopig Ontwerp opgesteld. 

Voor het aanpassen van de kruising Rosmolenweg/Ketelweg en de uitweg aan de Ketelweg wordt een inspraakprocedure doorlopen.

In de bijlagen is de inspraakprocedure beschreven met de tijdstippen dat de stukken ter inzage liggen en hoe u kunt reageren. Ter informatie is bij deze mededeling het voorlopig ontwerp toegevoegd.

De uitvoering van de werkzaamheden zijn gepland in het 2e kwartaal van dit jaar.

Voor eventuele vragen of een afspraak voor een toelichting kunt u contact opnemen met de heer J.N.T. Fiolet van gemeente Papendrecht, telefoonnummer 14 078.

Bijlagen 

  1. Bewonersbrief Ketelweg
  2. Bewonersbrief Rosmolenweg
  3. Inspraakprocedure voor aanpassen kruising Rosmolenweg/Ketelweg en uitweg aan de Ketelweg
  4. Voorlopig ontwerp 
  5. Reactieformulier inspraak

 

Afronding inspraak voor aanpassing van de kruising Rosmolenweg/Ketelweg en het realiseren van een uitweg aan de Ketelweg

Voor het aanpassen van de kruising Rosmolenweg/Ketelweg en het realiseren van een uitweg aan de Ketelweg is een inspraakprocedure doorlopen.

Bij de eerste ter inzage in februari 2021 hebben belanghebbenden kunnen reageren op het voorlopig ontwerp van de kruising Rosmolenweg/Ketelweg en het realiseren van een uitweg aan de Ketelweg. Vanuit de omliggende bedrijven zijn reacties ontvangen over de effecten van de aanpassingen op de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de bedrijven. De reacties hebben aanleiding gegeven om de vormgeving van de middenberm op de Ketelweg aan te passen waardoor de toegankelijkheid voor groot transport ook voor de andere bedrijven gewaarborgd blijft.

Alle reacties van belanghebbenden zijn opgenomen in het eindverslag van de inspraakprocedure en voorzien van een gemeentelijke reactie. Het college van burgemeester en wethouders heeft de reacties van de inspraakprocedure in overweging genomen en het voorlopig ontwerp, onder toevoeging van genoemde aanpassingen, als definitief ontwerp op 13 april 2021 vastgesteld.

Als afronding van de inspraakprocedure worden het definitief ontwerp en het eindverslag van de inspraakprocedure, gedurende één week in de periode van woensdag 21 april t/m woensdag 28 april 2021 op de burgerleestafel van het gemeentehuis ter inzage gelegd. Met het vastgestelde ontwerp is geen inspraak meer mogelijk en is de inspraakprocedure afgerond.

Bijlagen:

1.    Brief omwonenden/gebruikers aan de Ketelweg;
2.    Brief omwonenden/gebruikers aan de Rosmolenweg;
3.    Inspraakprocedure voor aanpassen kruising Rosmolenweg/Ketelweg en uitweg aan de Ketelweg;
4.    Definitief Ontwerp;
5.    Eindverslag.