Aanpassen bushaltes voor HOV en R-net buslijnen in Papendrecht in 2021

Om het openbaar vervoer in de regio Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem te verbeteren heeft de provincie Zuid-Holland hier in 2018 hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) en R-net geïntroduceerd. Nu past de provincie in samenwerking met de gemeente Papendrecht ook een aantal bushaltes aan om de kwaliteit, toegankelijkheid en het comfort te vergroten.

9 december 2020: Aanpassen bushaltes voor HOV en R-net buslijnen in Papendrecht in 2021

R-net logo            01_Logo_PZH          Logo_Papendrecht

Het zijn de R-net haltes: Kennedylaan, Viaduct N3 oost, Westkil, Noordkil, Matenasche Scheidkade en de HOV halte Kooyhaven.
Voor deze aanpassingen sluiten provincie en gemeente een overeenkomst. Voordat de overeenkomst gesloten wordt, stelt de gemeente belanghebbenden in de gelegenheid om op de ontwerpplannen te reageren.

 afb.locaties

Wat is R-net

R-net of Randstad-net, is een speciale samenwerking van overheden en vervoerders in de Randstad op het gebied van "hoogwaardig openbaar vervoer". R-net is hét kwaliteitsmerk
voor hoogwaardig openbaar vervoer in de Randstad.
De R-net bussen rijden over snelle, doorgaande routes en stoppen in de regel minder vaak. Dit levert rijtijdwinst op, verkleint de kans op vertraging en leidt daardoor tot grotere betrouwbaarheid en meer reiscomfort. Alle R-net bussen hebben snelle wifi, USB poorten en opklaptafels. De bussen rijden een aantal keer per uur en zijn comfortabeler dan gewone bussen. R-net is te herkennen aan de rood-grijze uitstraling en aan het R-net logo. R-net haltes bieden veel wachtcomfort en hebben digitale informatiepanelen waarop actuele vertrektijden staan.

 Afbeelding R-net bushalte

Boven een indruk van een R-net bushalte met het bushokje, een comfortabele zitbank, een paneel met actuele reizigersinformatie en een afvalbak. Bij R-net bushaltes waar veel reizigers met de fiets naar toegaan komen ook overdekte fietsenstallingen. Bushaltes waar weinig fietsen verwacht worden, krijgen enkele fietsenbeugels. De HOV bushaltes hebben dezelfde uitstraling, maar daar ontbreekt op het bushokje de rode "kuif" met R-net logo.


Welke HOV en R-net lijnen rijden in Papendrecht?

Door de gemeente Papendrecht rijden onderstaande HOV en R-net lijnen van vervoerder QBuzz:

  • R-net buslijn 491: Rotterdam Zuidplein – Sliedrecht Stormrand, via Burgemeester Keijzerweg – Westkil – Noordkil.
  • HOV buslijn 388, SnelBuzz: Rotterdam Kralingse Zoom – Utrecht CS Jaarbeurszijde, via Burgemeester Keijzerweg – Ketelweg.
  • HOV buslijn 316, SnelBuzz: Dordrecht CS–Alblasserdam/Kinderdijk, via N3 – Burgemeester Keijzerweg.

Welke haltes zijn al aangepast?

In 2018 zijn haltes Busstation, de Lage Waard en Viaduct N3 west op de Burgemeester Keijzerweg aan de R-net huisstijl aangepast. Alleen de oude reizigersinformatiepanelen worden vervangen door panelen van R-net. Enkele panelen krijgen ook een betere positie op het perron.

Welke haltes worden binnenkort aangepast?

In 2021 komen de R-net voorzieningen op de haltes: Kennedylaan (Burgemeester Keijzerweg), Viaduct N3 oost (Burgemeester Keijzerweg), Westkil, Noordkil en Matenasche Scheidkade. Halte Kooyhaven krijgt HOV-voorzieningen.

* Haltes Kennedylaan en Viaduct N3 oost
Deze haltes krijgen de R-net voorzieningen en ook overdekte fietsenstallingen. De fietsenstallingen van de Kennedylaan kant Wilgendonk gaan plaats bieden aan 16 fietsen, die aan de kant van De Kooy – Oosteind gaan plaats bieden aan 48 fietsen. De fietsenstalling bij halte Viaduct N3 oost, kant Oostpolderpark, gaat plaats bieden aan 24 fietsen.

Haltes Westkil, Noordkil en Matenasche Scheidkade, hier gaat de bus stoppen op de rijweg
Voor deze haltes is gekozen om de bussen op de rijweg te laten halteren, stoppen om passagiers in en uit te laten stappen. De verkeersintensiteit op de Westkil en Noordkil maakt volgens de voorschriften halteren op de rijweg mogelijk. Halteren op de rijweg geeft de reiziger meer comfort, dan een bus die met een slingerbeweging de haltekom in en uit moet rijden. Voor de busmaatschappij en passagiers levert halteren op de rijweg rijtijdwinst op.

De wegen Westkil en Noordkil zijn ook onderdeel van een uitrukroute voor de ambulancedienst. Hiervoor geldt de algemene verkeersregel dat het overige verkeer een ambulance met een blauw lichtsignaal en sirene zo spoedig mogelijk vrije doorgang verleent. Met het opheffen van de haltekommen blijven voldoende passeermogelijkheden voor de ambulance over. De ambulance kan er langs als het overige verkeer aan de kant gaat bij: rotondes, zijwegen, aanliggende geasfalteerde fietspaden en wegvakken zonder middenberm.

* Halte Westkil
De bestaande halte ligt in een bocht, dat maakt het voor buschauffeurs erg moeilijk om in de haltekom dicht genoeg bij het perron te komen om passagiers veilig te laten in- en uitstappen.
De nieuwe langere bussen hebben ook een langer perron nodig. Bij halte Westkil zou dat ten koste gaan van parkeervakken, terwijl er soms vanwege parkeerbehoefte al deels in de haltekom wordt geparkeerd.
Met halteren op de rijweg kan de bus goed langs het perron komen, is de verkeersveiligheid gediend omdat de bus niet in een bocht uit een haltekom hoeft weg te rijden, en kan er bij elke halte een extra parkeervak gemaakt worden.

* Halte Noordkil
Met het halteren op de rijweg, is rijtijdwinst te behalen en biedt comfort aan de reizigers. Ook is de halte goed te gebruiken door langere bussen.

* Halte Matenasche Scheidkade
Als de haltekom van de bestaande halte gehandhaafd blijft, heeft de halte een te smal perron om veilig op het perron te staan en te weinig ruimte om alle R-net voorzieningen te kunnen plaatsen.
Met het halteren op de rijbaan kan een veilig perron gemaakt worden met alle R-net voorzieningen. Aan de kant van de A15 komt ook een overdekte fietsenstalling voor 8 fietsen.

* Halte Kooyhaven
De halte krijgt de aanpassingen volgens HOV huisstijl, die sterk lijkt op de R-net stijl. Alleen de rode kuif ontbreekt op het bushokje omdat het geen R-net halte is. Bij de noordelijke bushalte, kant Oostpolder, wordt de bedrijvenuitrit verbreed zodat vrachtauto's makkelijker in en uit kunnen rijden. Deze bushaltekom schuift ook iets op richting rotonde Ketelweg, hierdoor verbetert het uitzicht voor chauffeurs die de bedrijvenuitrit uitrijden.

Wie kan ik benaderen voor vragen?

Heeft u vragen over deze informatie, dan kunt u contact opnemen met de heer J.J. van den Steene van het team Werkvoorbereiding, telefoonnummer 14 078.

Reageren op de plannen

Indien u wilt reageren op de ontwerpen van de bushaltes kunt u tot 23 december 2020 uw schriftelijke reactie sturen naar info@papendrecht.nl onder vermelding van "Aanpassen bushaltes Papendrecht". U kunt ook een brief sturen naar het team Werkvoorbereiding van de gemeente Papendrecht, t.a.v. de heer J.J. van den Steene, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht.

Linkjes naar tekeningen (1 of 2) van de bushaltes:

    Kennedylaan
    Viaduct N3 oost
    Westkil
    Noordkil
    Matenasche Scheidkade
    Kooyhaven

26 april 2021: Vervolg inspraak aanpassen bushaltes voor HOV en R-net buslijnen in Papendrecht in 2021

Om het openbaar vervoer in de regio Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem te verbeteren heeft de provincie Zuid-Holland hier in 2018 hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) en R-net geïntroduceerd. Nu past de provincie in samenwerking met de gemeente Papendrecht ook een aantal bushaltes aan om de kwaliteit, toegankelijkheid en het comfort te vergroten.
Het zijn R-net haltes: Kennedylaan, Viaduct N3 oost, Westkil, Noordkil, Matenasche Scheidkade en de HOV halte Kooyhaven.

Afbeelding locatie haltes voor website tekst

Voor het aanpassen van de haltes wordt een inspraakprocedure doorlopen.
Eind december 2020 zijn belanghebbenden in de gelegenheid gesteld op de ontwerpplannen voor het aanpassen van de bushaltes te reageren.

Van deze eerste ter inzage is een verslag gemaakt. Alle reacties van belanghebbenden zijn verzameld en na overleg met de provincie Zuid-Holland in het verslag van een ambtelijke gemeentelijke reactie voorzien. De reacties hebben voor de R-net haltes niet tot aanpassingen geleid. Bij HOV-halte Kooyhaven wordt in aanvulling op het oorspronkelijke ontwerp nu ook de bedrijveninrit aangepast.
Het verslag en het aangepaste ontwerp van halte Kooyhaven worden gedurende de periode vanaf donderdag 29 april tot en met donderdag 13 mei twee weken op de leestafel in het gemeentehuis ter inzage gelegd en kunt u op deze pagina inzien bij de bijlagen.

Reageren op het verslag en aangepaste ontwerp

Op het verslag en de aanpassingen van het ontwerp van halte Kooyhaven kunt u tot en met donderdag 13 mei 2021 schriftelijk reageren. Uw schriftelijke reactie kunt u sturen naar info@papendrecht.nl onder vermelding van "Aanpassen bushaltes Papendrecht, zaaknummer 2538170". U kunt ook een brief sturen naar het team Werkvoorbereiding van de gemeente Papendrecht, t.a.v. de heer J.J. van den Steene, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht.

Vervolg inspraakprocedure en vaststelling ontwerp

Van alle reacties op het ontwerp met de ambtelijke reacties daarop wordt in overleg met de provincie Zuid-Holland één eindverslag gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders neemt uiteindelijk alle reacties in overweging en stelt het eventueel aangepaste ontwerp definitief vast. Na een mededeling op de pagina Gemeentenieuws in de Klaroen komt het definitieve ontwerp één week ter kennisneming in het gemeentehuis ter inzage te liggen. De stukken worden ook op deze pagina geplaatst. Met het dan door het college vastgestelde ontwerp is de inspraak afgerond.

Bijlagen

* Verslag 1e informatieronde ter inzage
* Aangepast ontwerp halte Kooyhaven

16 juni 2021: Afronding inspraak aanpassen bushaltes voor HOV en R-net buslijnen in Papendrecht in 2021

Om het openbaar vervoer in de regio Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem te verbeteren heeft de provincie Zuid-Holland hier in 2018 hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) en R-net geïntroduceerd. Nu past de provincie in samenwerking met de gemeente Papendrecht ook een aantal bushaltes aan om de kwaliteit, toegankelijkheid en het comfort te vergroten. Het gaat hierbij om de R-net haltes: Kennedylaan, Viaduct N3 oost, Westkil, Noordkil, Matenasche Scheidkade en de HOV halte Kooyhaven.
De inspraakprocedure is grotendeels doorlopen voor de aanpassingen van de bushaltes.
Als afronding worden het definitief ontwerp, het verslag van de eerste ter inzage en het eindverslag van de inspraakprocedure in de periode van woensdag 16 juni t/m woensdag 30 juni 2021 op de burgerleestafel van het gemeentehuis en op de website ter kennisname ter inzage gelegd. Met het door het college vastgestelde ontwerp is de inspraak afgerond.

•    R-net haltes Kennedylaan, Viaduct N3 oost, Westkil, Noordkil, Matenasche Scheidkade
Het definitief ontwerp is gelijk aan het ontwerp van de eerste ter inzage. U vindt de tekeningen bij het artikel hierboven van 9 december 2020.
•    HOV halte Kooyhaven
Het definitief ontwerp is gelijk aan het ontwerp van de tweede ter inzage. U vindt de tekening bij het artikel hierboven van 26 april 2021, tevens vindt u hier het verslag van de eerste ter inzage.
•    Eindverslag van de inspraakprocedure