Aanleg waterverbindingen en natuurvriendelijke oevers Kamerlingh Onneslaan

Vanaf maandag 7 maart start in opdracht van de gemeente Papendrecht Aannemersbedrijf Aart den Hollander B.V. uit Hendrik-Ido-Ambacht met grondwerkzaamheden onder andere voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers en het graven van een verbindingssloot.

De werkzaamheden vinden plaats ter hoogte van het hondenuitlaatveld in de omgeving van de Kamerlingh Onneslaan onder de N3. Naar verwachting duurt dit ongeveer vier weken.

Wat gaan we doen en waarom?

Met de aanleg van een extra waterverbinding bij het scoutingterrein wordt de doorstroming en waterkwaliteit van de “scheidingssloot” tussen het scoutingterrein en de projectlocatie verbeterd. Deze extra verbinding zorgt voor meer uitwisseling met de watergang langs de oostzijde van de N3.

Verbeteren biodiversiteit

De aanleg van de wadi/greppel, natuurvriendelijke oevers en het aanbrengen van veilige migratieroutes levert een belangrijke impuls aan het verbeteren van de biodiversiteit, zowel voor landgebonden als watergebonden planten en dieren.

Verbeteren gebruik

De herinrichting stimuleert het gebruik en versterkt de uitstraling van dit gebied. Naast een toename van het aantal hondenbezitters verwachten wij ook dat andere doelgroepen deze plek zullen ontdekken.
Het is de bedoeling dat de aanplant van het groen aansluitend volgt op het grondwerk.

Vragen?

Mocht u vragen hebben over de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met de heer Edwin van 't Hoff, hij is namens de gemeente de toezichthouder op het werk en bereikbaar via telefoonnummer: 078-770 6292 of e-mail: e.van.t.hoff@papendrecht.nl