Aanleg kunstgrasveld v.v. Drechtstreek

Vanaf maandag 13 juni 2022 start CSC Sport in opdracht van gemeente Papendrecht met de
aanleg van een nieuw kunstgrasveld bij voetbalvereniging Drechtstreek.

Door de aanleg van het kunstgrasveld wordt de trainingscapaciteit vergroot en is de club op wedstrijddagen minder afhankelijk van afgelastingen bij regenachtige dagen.
Een belangrijk uitgangspunt voor de aanleg is dat het nieuwe kunstgrasveld voldoet aan de normen van de KNVB en aansluit bij het al aanwezige kunstgrasveld op het sportpark. Na het gereed komen van het veld vindt een eindkeuring plaats door KIWA ISA Sport.

Planning     

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door CSC Sport. De voorlopige planning is dat de werkzaamheden zullen starten in de week van 13 juni 2022 (week 24) en naar verwachting zullen ze circa 8 weken in beslag nemen. Uiteraard is dit afhankelijk van onder andere de weersomstandigheden. Gedurende de werkzaamheden kunt u mogelijk hinder ondervinden bij de toegang naar het sportpark. De gemeente Papendrecht vraagt uw begrip hiervoor.

Contactgegevens

Mocht u vragen hebben over de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met de heer Ton de Kroon, hij is namens de gemeente de toezichthouder op het werk en bereikbaar via telefoonnummer: 06- 50 64 88 83 of e-mail: t.de-kroon@adviesburoriet.nl of met de uitvoerder van CSC Sport, de heer J. Rommers (j.rommens@cscsport.nl / 06 83 08 75 11).