Watercompensatie Molenpad - Spinbolmolen

De rijksweg A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht kent veel filevorming tijdens de spitsperioden. Om de doorstroming op de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht te verbeteren, voegt Rijkswaterstaat binnen de bestaande geluidschermen in beide richtingen een rijstrook toe.

Om dit extra verhard oppervlak te compenseren moet er watercompensatie van 1309 m² worden gerealiseerd in de gemeente Papendrecht. De gemeente heeft hiervoor een gedeelte van het perceel (E2534) tussen het Molenpad en de Spinbolmolen aangewezen (zie de afbeelding).

Wat gaan we in hoofdzaak doen?
Aan de wateropgave wordt voldaan door het vergraven van de bestaande watergang langs het Molenpad en het aanleggen van een natuurvriendelijke oever. Hier kunt u het ontwerp van de watercompensatie inzien. In de linker viewport is de huidige situatie weergegeven, in de rechter viewport het ontwerp van de toekomstige situatie.  Het perceel wordt opnieuw ingezaaid met een gras- en bloemenzaad mix zodat de biodiversiteit gestimuleerd wordt. Over het perceel wordt een wandelpad aangebracht voor recreatief gebruik. De schapen die nu op het perceel lopen worden verplaatst naar een ander grasland binnen de gemeente.

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd?
De watercompensatie moet voor 1 april 2020 gereed zijn. Het inzaaien en de aanplantingswerkzaamheden vinden daarna plaats. Mogelijk sluit dit niet direct op het grondverzet aan in verband met het plantseizoen en de weersomstandigheden.

Vragen?
Op de website van Rijkswaterstaat kun u meer lezen over de verbreding van de rijksweg A15. Als u vragen heeft over de werkzaamheden van de gemeente of over het ontwerp en de herinrichting van het perceel dan kunt u contact opnemen met de heer B. (Bart) Laarhoven van de gemeente Papendrecht. Hij is bereikbaar via email: b.laarhoven@papendrecht.nl of via telefoonnummer 078-770 6384.

Tekening