Vervolg inspraak bij het ontwerpplan van de Vervangingswerkzaamheden J.R. Thorbeckesingel en Wiardi Beckmanstraat

Voor het ontwerpplan van de Vervangingswerkzaamheden J.R. Thorbeckesingel en Wiardi Beckmanstraat wordt een inspraakprocedure doorlopen.

Van de eerste ter inzage legging is een verslag gemaakt en het schetsontwerp is aangepast tot een voorlopig ontwerp. In het verslag zijn de reacties van belanghebbenden voorzien van een gemeentelijke antwoord. Het verslag en het voorlopig ontwerp worden gedurende de periode vanaf 17 mei 2019 tot en met 31 mei 2019 op de burgerleestafel van het gemeentehuis ter inzage gelegd.

Op de aanpassingen van het schetsontwerp tot voorlopig ontwerp kunt u tot en met 31 mei 2019 schriftelijk reageren.  Onder vermelding van "J.R. Thorbeckesingel en Wiardi Beckmanstraat – Voorlopig ontwerp" kunt u uw reactie sturen naar: Gemeente Papendrecht, Afdeling Beheer en Uitvoering, t.a.v. K. Koncar-Behic, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht, of per e-mail naar: K.Koncar-Behic@Papendrecht.nl.

Bijlagen

Hieronder zijn de volgende stukken met betrekking tot dit vervolginspraak bij het ontwerpplan en de inspraakprocedure te downloaden:

  1. Verslag ter visie legging van het schetsontwerp
  2. Voorlopig ontwerp
  3. Groenplan
  4. Voorbeeld van beplantingssoorten
  5. Schets inspraakproces

De volgende stukken zijn tijdens de eerste inspraakperiode ter inzage gelegen:

  1. Bestaande situatie
  2. Schetsontwerp
  3. Toelichting op het schetsontwerp