Vervangingswerkzaamheden Wiardi Beckmanstraat en J.R. Thorbeckesingel

20 april 2020

Op 20 april is de aannemer begonnen met de werkzaamheden in de Wiardi Beckmanstraat en J.R. Thorbeckesingel. Naar verwachting zullen de werkzaamheden tot eind november 2020 duren. Deze planning is indicatief, er zijn meerdere factoren die meespelen waardoor van deze planning zou moeten worden afgeweken.
Bijlagen:
-    Bijlage 1: Faseringstekening
-    Bijlage 2: Foto uitvoering werkzaamheden

24 februari 2020

Vooruitlopend op de start uitvoering gaat de aannemer G. Schepers in week 13 en 14 bomen verwijderen. De bomen moeten gekapt worden voorafgaand aan het broedseizoen.
In totaal worden 25 bomen gekapt. Tijdens de uitvoering van de vervangingswerkzaamheden worden 62 nieuwe bomen aangeplant.  

19 februari 2020

Aannemersbedrijf G. Schepers B.V. uit Sliedrecht heeft opdracht gekregen om de werkzaamheden uit te voeren. Momenteel is de aannemer zijn planning aan het opstellen en de benodigde bouwmaterialen aan het bestelen. Zodra de planning van de aannemer bekend is, zal dit op deze website geplaatst worden.  

10 december 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft het definitieve ontwerp van het plan "Vervangingswerkzaamheden Wiardi Beckmanstraat en J.R. Thorbeckesingel" vastgesteld. Met deze vaststelling is de inspraakprocedure afgerond.
Nu het ontwerp vaststaat, gaat de gemeente het contractdocument voor de uitvoering opstellen en wordt het werk aanbesteed.

Bijlagen:

-    Bijlage 1: Definitief ontwerp
-    Bijlage 2: Definitief ontwerp – Groenplan
-    Bijlage 3: Bestaande situatietekening
-    Bijlage 4: Eindverslag van doorlopende inspraakprocedure