Vervangingswerkzaamheden J.R. Thorbeckesingel en Wiardi Beckmanstraat

De gemeente is gestart met het voorbereiden van het project "Vervangingswerkzaamheden J.R. Thorbeckesingel en Wiardi Beckmanstraat". De riolering moet worden vervangen en de openbare ruimte wordt op een aantal punten aangepast.

Inspraakprocedure bij het ontwerpplan "Vervangingswerkzaamheden J.R. Thorbeckesingel en Wiardi Beckmanstraat"

Voor de inrichting van de openbare ruimte is inmiddels een schetsontwerp gemaakt die nu de inspraakprocedure ingaat.

Eerste ter inzage

Van 4 december t/m 18 december 2018 liggen alle stukken ter inzage op de burgerleestafel van het gemeentehuis. Gedurende deze periode kunt u schriftelijk uw inspraakreactie indienen op het schetsontwerpplan bij de afdeling Beheer en Uitvoering van de gemeente Papendrecht, t.a.v. K. Koncar-Behic, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht.  Op afspraak, via tel. 14 078, kunt u een mondelinge toelichting vragen bij de afdeling Beheer en Uitvoering.

Inloopavond

Op dinsdag 11 december van 19.30 tot 21.00 uur wordt een inloopavond gehouden in de pantry op de eerste verdieping van het gemeentehuis. U kunt tussen genoemde tijdstippen zelf een moment kiezen om langs te komen. U kunt dan een toelichting krijgen op het ontwerp.
Tijdens deze inloopavond kunt u ook uw schriftelijke inspraakreactie indienen.

Tweede ter inzage

Na de inloopavond worden de eventuele reacties zoveel als mogelijk verwerkt tot een Voorlopig Ontwerp. Zodra dat beschikbaar is, wordt dit aangekondigd in het Papendrechts Nieuwsblad en op onze website en kan gedurende twee weken na publicatie op de gewijzigde onderdelen gereageerd worden.

Derde ter inzage

Naar aanleiding van alle ingediende inspraakreacties zal het college het definitieve besluit over de wijzigingen van het voorlopig ontwerp nemen. Op het gewijzigde voorlopig ontwerp, hierna te noemen 'het definitieve ontwerp' is geen inspraak meer mogelijk. Met het door het college vastgestelde definitieve ontwerp is de inspraak afgerond. Van de inspraakprocedure wordt een eindverslag gemaakt, waarin een overzicht van de gevolgde procedure, van de ingediende inspraakreacties en de gemeentelijke reactie hierop wordt gegeven.

Na een mededeling in het Papendrechts Nieuwsblad komt het definitieve ontwerp met het eindverslag één week ter kennisneming op het gemeentehuis ter inzage te liggen. De stukken worden dan ook weer op de website geplaatst.

Meest gestelde vragen

De ervaring is dat tijdens de inloopavonden een aantal vragen regelmatig terugkomen. Van de meest voorkomende vragen én de antwoorden daarop is bij de bijlagen een overzicht opgenomen.