Vervanging bomen en beplanting Jan Steenlaan

De gemeente Papendrecht is voorbereidingen aan het treffen om de bomen en de beplanting in de Jan Steenlaan te vervangen. Naast het vervangen van het groen wordt het voetpad en fietspad ten westen van de Jan Steenlaan opnieuw bestraat. Dit is het gedeelte voor de woningen aan de Jan Steenlaan 2 t/m 156.

Wat wordt vervangen aan het groen?

Het gaat om de bomen en de beplanting in de Jan Steenlaan tussen de Gerard Dousingel tot aan de rotonde Rembrandtlaan. Het zijn de groenstroken die tussen de rijweg en het fietspad liggen.

Waarom gaat de gemeente dit doen?

De verwachting is dat de bestaande bomen en beplanting nog een korte levensduur hebben. Dit komt door de slechte bodem waar het groen in staat. Er is te weinig grond aanwezig en de grond heeft nauwelijks voedingstoffen. Bij het planten van de nieuwe bomen en beplanting wordt gelijk grond van betere kwaliteit aangebracht waardoor het groen zich beter kan ontwikkelen.

Wat komt er terug?

De groenstroken waar de bomen in komen te staan zijn erg smal. Hiermee is rekening gehouden bij de keuze voor welke soort bomen er worden geplant. De nieuwe plaats voor de bomen zijn zo uitgekozen dat er voldoende grond aangebracht kan worden zodat de bomen goed kunnen groeien. Op sommige plaatsen liggen kabels en leidingen, daar mogen geen bomen op geplant worden. De gemeente heeft een ontwerp beplantingsplan gemaakt.

Wanneer wordt het werk uitgevoerd?

De planning is dat in april 2019 de nieuwe bomen en de beplanting worden aangebracht. Daarvoor zullen er eerst nog andere werkzaamheden plaatsvinden, zoals het kappen van bomen en het opnieuw aanleggen van het voetpad en fietspad ten westen van de Jan Steenlaan.

Hoe is de bereikbaarheid tijdens de uitvoering?

Om de werkzaamheden zo goed mogelijk en veilig te kunnen uitvoeren wordt het (fiets)verkeer om de werkzaamheden heengeleid door middel van afzettings- en omleidingsborden. De gemeente vraagt u om met het parkeren van uw auto(’s) rekening te houden met de stand van de werkzaamheden. Hiermee kunnen we vertraging in de uitvoering voorkomen. Tijdens de uitvoering is enige overlast niet te vermijden, de gemeente vraagt uw begrip hiervoor.

Hoe kunt u reageren?

Wilt u meer weten of reageren dan kunt u contact opnemen met de heer R. van der Steen, telefoonnummer 14078. Dit is het algemene nummer van de gemeente.

De opzichter namens de gemeente in de uitvoering is de heer F. IJsselstijn. Hij is bereikbaar via telefoonnr.: 078-770 6262. Is de opzichter afwezig of zijn er bijzondere zaken, dan kunt u de directievoerder van de gemeente, de heer R. Borghuis, bellen. Hij is bereikbaar via telefoonnr.: 078-770 6254.

De gemeente hoopt dat met het opnieuw bestraten van het voet– en fietspad en de nieuwe aanplant van het groen, de Jan Steenlaan er weer als een mooie groene laan uit komt te zien.