Start werkzaamheden aanpassing Burgemeester Keijzerweg tussen komgrens van Papendrecht en kruispunt Van Wenaeweg / Edisonweg.

Voor de aanpassingen van de Burgemeester Keijzerweg tussen de bebouwde komgrens van de gemeente Papendrecht en het kruispunt Van Wenaeweg / Edisonweg heeft de gemeente Papendrecht een inspraakprocedure doorlopen en is het ontwerp vastgesteld.

De werkzaamheden op hoofdlijnen

Ter hoogte van de uitrit van het toekomstige politiebureau (Burgemeester Keijzerweg 26) wordt de middenberm verbreed. Om daarvoor ruimte te creëren wordt de oostelijke rijbaan en fietspad in oostelijke richting verlegd, richting Park Noordhoekse Wiel.
De bebouwde komgrens op de Burgemeester Keijzerweg wordt verplaatst naar de gemeentegrens met Alblasserdam ter hoogte van het tankstation.

Planning

Aannemingsbedrijf KWS Infra B.V. is de aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren. De werkzaamheden starten op 22 februari (vanwege sneeuw en vorst een week later dan eerder gepubliceerd) en duren tot begin april 2021. Uiteraard is dit afhankelijk van onder andere de weersomstandigheden.

Fasering en omleiding

Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd, zodat het gemotoriseerde verkeer in twee richtingen langs de werkzaamheden kan worden geleid. Voor de omleiding wordt tijdelijk ook gebruik gemaakt van de busbaan.
Het fietsverkeer kan tijdens de werkzaamheden geen gebruik maken van het oostelijke fietspad (kant Noordhoekse Wiel) tussen Hoogendijk en inrit bedrijventerrein Burgemeester Keijzerweg. Het fietsverkeer wordt omgeleid via de route: vanaf de Hoogendijk over het westelijke fietspad langs de Burgemeester Keijzerweg -- oversteek bij de verkeerslichten bij de Van Wenaeweg / Edisonweg -- via het oostelijke fietspad naar bedrijventerrein Burgemeester Keijzerweg. De route is in twee richtingen aangegeven.

Wie kan ik benaderen voor vragen?

De uitvoerder van KWS Infra B.V. is de heer G. Ploeg, bereikbaar via telefoonnummer 078-6250800.
De opzichter namens de gemeente is de heer J.W. Verwers, hij is bereikbaar via telefoonnummer 078-7706276.

Link naar inspraakproces:

https://www.papendrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Werkzaamheden/Afronding_inspraak_ontwerp_aanpassing_Burgemeester_Keijzerweg_nabij_nummer_26