Start groot onderhoud Eksterstraat en omgeving

De komende maanden laat de gemeente groot onderhoud uitvoering in en rond de Eksterstraat.

Start groot onderhoud Eksterstraat en omgeving

De komende maanden wordt in de Eksterstraat en omgeving groot onderhoud uitgevoerd. Tot het groot onderhoud behoren de straten Eksterstraat, Nachtegaalstraat en een gedeelte van de Leeuwerikstraat. De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit het vervangen van de bestaande riolering en verharding en aanplanten van nieuw groen. Mogelijk vallen de groenwerkzaamheden niet samen met de riolerings-verhardingswerkzaamheden, een en ander is afhankelijk van het plantseizoen. Voor het tot stand komen van het ontwerp is een inspraakprocedure doorlopen, die in oktober 2019 is afgerond.

Planning

Vanaf maandag 2 november 2020 starten de werkzaamheden. Deze worden gefaseerd in opeenvolgende fases uitgevoerd en duren naar verwachting circa vijf maanden tot in maart / april 2021. Uiteraard is dit afhankelijk van onder andere de weersomstandigheden.
Link naar faseringstekening

Bereikbaarheid

De voortgang van het werk wordt regelmatig doorgegeven aan hulpdiensten. Ter plaatse van het werkvak blijven de woningen bereikbaar met loopschotten. Parkeren van auto's moet buiten het werkvak gebeuren op plaatsen waar parkeren is toegestaan. In de periode van uitvoering is overlast niet te vermijden, wij vragen uw begrip hiervoor.

Contactgegevens

Aannemingsbedrijf De Kuiper Infra B.V. uit Hardinxveld-Giessendam voert het werk uit. De uitvoerder van de aannemer is de heer C. Visser, bereikbaar via telefoonnummer 06-13143422.
De opzichter namens de gemeente is de heer W. van Genderen, hij is bereikbaar via telefoonnummer 078-7706265.
Is de opzichter afwezig of zijn er bijzondere zaken, dan kunt u de directievoerder van de gemeente, de heer R. Borghuis bellen, hij is bereikbaar via telefoonnummer 078-7706254

Bijlagen:

1.    Faseringstekening
2.    Bewonersbrief