Meest gestelde vragen over groot onderhoud

De gemeente zorgt voor een goede onderhoudstoestand van wegen, riolering, openbare verlichting en groenvoorziening in de openbare ruimte. Hiervoor is het noodzakelijk dat onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. Dit onderhoud is onder te verdelen in klein onderhoud en reparatiewerk en het per wijkdeel aanpakken van de totale infrastructuur (groot onderhoud).

Klein onderhoud

Klein onderhoud gebeurt in de wijk dagelijks. Hierbij moet u denken aan schoonmaken van een verstopte kolk, vernieuwen van kapotte betontegels in het voetpad, vervangen van kapotte ruiten van een bushokje en dergelijke.

Groot onderhoud

Groot onderhoud gaat over de aanpak van grotere gebieden in de wijk, waarbij bovengrondse en ondergrondse ruimte opnieuw wordt herontworpen. In welke wijk groot onderhoud plaats zal vinden, wordt jaarlijks door de gemeenteraad in een uitvoeringsplan vastgesteld.

Ontwerpplan

Voor de uitvoering van groot onderhoud wordt door de gemeente een ontwerpplan gemaakt. Volgens dit plan worden de werkzaamheden uitgevoerd. Om een goed ontwerpplan te kunnen maken en uitvoeren wordt met de bewoners van het betreffende gedeelte van de wijk op diverse momenten gecommuniceerd. Als groot onderhoud gepleegd gaat worden hebben belanghebbende bewoners dikwijls een aantal algemene vragen. Er is een overzicht van de meest voorkomende vragen én de antwoorden daarop gemaakt.

Betrokkenheid

Natuurlijk worden belanghebbenden van harte uitgenodigd samen met ons mee te denken bij de ontwerp- en uitvoeringsfase als hun wijkdeel aan de beurt is voor groot onderhoud.

Begrip

De gemeente en aannemers die namens de gemeente werkzaamheden in Papendrecht uitvoeren, streven er steeds naar zo min mogelijk overlast te veroorzaken voor weggebruikers en inwoners. Helaas kan dit niet altijd worden voorkomen. Wij vragen hiervoor uw begrip.