Inspraak voorlopig ontwerp "Da Costastraat en omgeving"

De gemeente Papendrecht is bezig met de voorbereiding van het project "Da Costastraat en omgeving". De werkzaamheden worden uitgevoerd in de Da Costastraat, Van Lennepstraat, Tollensstraat, Potgieterstraat en deels P.C. Hooftlaan.

Bij de werkzaamheden wordt de riolering vervangen, het groen wordt waar nodig vernieuwd en worden de straten weer op hun oorspronkelijke aanleghoogte aangelegd.

Inspraak tot nu toe

Bewonersparticipatie is een belangrijk thema is binnen de gemeente Papendrecht. In samenwerking met een landschappelijk bureau is voor het project Da Costastraat een traject doorlopen, waarbij bewoners zijn betrokken voor het tot stand komen van het voorlopig ontwerp.

Tijdens de bijeenkomst op 12 november 2019 hebben bewoners inbreng gegeven op de ervaringen in de straat. Ook hebben bewoners een enquête ingevuld. Die meningen en inzichten hebben wij zoveel mogelijk verwerkt in drie schetsontwerpvarianten. Deze varianten zijn op 20 februari 2020 aan de bewoners voorgelegd. Op basis van de informatie vanuit de bewonersavond is een voorlopig ontwerp voor het gebied gemaakt.

Ter visie legging voorlopig ontwerp

De reacties van de belanghebbenden op het schetsontwerp zijn gebundeld en gebruikt voor het opstellen van het voorlopig ontwerp. Voor het project Da Costastraat en omgeving wordt de inspraakprocedure doorlopen. Het voorlopig ontwerp ligt ter inzage van 9 t/m 23 november 2020. De stukken zijn in te zien op de website van de gemeente Papendrecht, www.papendrecht.nl/dacostastraat