Herinrichting en rioolvervanging omgeving W. Kloosstraat

Maandag 1 juli 2019 wordt gestart met de werkzaamheden voor project Herinrichting en rioolvervanging W. Kloosstraat en omgeving. De werkzaamheden bestaan uit ophoging van het maaiveld, vervanging van de riolering en huisaansluitingen op openbaar gebied en het vernieuwen van de verhardingen.

Het projectgebied omvat de straten Douwes Dekkerlaan, P.C. Hooftlaan, Willem Kloosstraat, Jaques Perkstraat, Albert Verweijstraat, Lodewijk van Deijsselstraat, Herma Gorterstraat, P.C. Boutenstraat, Louis Couperusstraat, Tachtigershof en Dichtershof. De werkzaamheden duren tot medio oktober 2020, afhankelijk van onder andere de weersomstandigheden.

Bereikbaarheid

Met omleidingsborden wordt het verkeer om het werkvak geleid. De voortgang van het werk wordt regelmatig doorgegeven aan de hulpdiensten. Tijdens de werkzaamheden verzoeken wij omwonenden met het parkeren van uw auto(’s) rekening te houden met de stand van het werk, om stagnatie in de uitvoering te voorkomen. In de periode van uitvoering is overlast niet te vermijden, wij vragen uw begrip hiervoor.

Ophalen huisvuil

Het is voor de huisvuilophaaldienst niet mogelijk het huisvuil op te halen binnen de locatie waar werkzaamheden plaatsvinden. U wordt verzocht om het huisvuil bij de dichtstbijzijnde huisvuilplaats aan te bieden.

Meer informatie

Uitgebreide informatie over het project Willem Kloosstraat. Met vragen kunt u contact opnemen met de toezichthouder van de gemeente, de heer W. van Genderen via telefoon 078 - 770 6265.