Herinrichting en rioolvervanging Westpolder-west

Maandag 1 juli 2019 wordt gestart met de werkzaamheden voor project Herinrichting en rioolvervanging Westpolder-west. De werkzaamheden bestaan uit ophoging van het maaiveld, gedeeltelijk vervangen van de riolering en huisaansluitingen op openbaar gebied en vernieuwing van de verhardingen.

Het projectgebied bestaat uit de straten Ary Scheffersingel, Vincent van Goghlaan, Hendrik Breitnerstraat, Anton Mauvestraat, Jozef Israëlstraat, Willem Roelofsstraat, Jacob Marisstraat en H.W. Mesdagstraat. De werkzaamheden duren naar verwachting één jaar, afhankelijk van onder andere de weersomstandigheden.

Bereikbaarheid

Woningen en garageboxen blijven te allen tijde bereikbaar voor nood- en hulpdiensten. Ook zorgt de aannemer er voor dat woningen en garageboxen te voet door middel van loopschotten bereikbaar zijn. Om stagnatie in de werkzaamheden te voorkomen vragen wij u rekening te houden met het parkeren van uw auto. Enige overlast is helaas onvermijdelijk, wij vragen uw begrip hiervoor.

Ophalen huisvuil

Het is voor de huisvuilophaaldienst niet mogelijk het huisvuil op te halen op de locaties waar  werkzaamheden plaatsvinden. Bewoners wordt verzocht om het huisvuil bij de dichtstbijzijnde huisvuil aanbiedplaats buiten de betreffende locatie aan te bieden.

Meer informatie

Voor informatie over het ontwerpproces en het definitief ontwerpen kunt u vinden op deze pagina. Met vragen kunt u contact opnemen met de toezichthouder van de gemeente, de heer J. Verwers via telefoon 078 - 770 6276.

Ontwerp- en inspraakproces

Informatiebrief handhaving kadastrale grenzen