Herinrichting Staringlaan

Woonkracht10 heeft de twee noordelijkste flats in de Staringlaan gerenoveerd. Voordat de openbare ruimte rond deze flats wordt aangepakt zijn medewerkers van de gemeente en Woonkracht 10 met de aanwezige bewoners in gesprek gegaan over de aanpak van de woonomgeving.

Deze inloopbijeenkomst heeft op 5 februari 2020 op het grasveld in de Staringlaan plaatsgevonden. De bewoners die aanwezig waren, hebben met de gemeente en Woonkracht 10 hun ideeën en wensen besproken. Met deze ideeën en wensen is een ontwerp van de openbare ruimte gemaakt.

Wat wordt er gedaan?

Het uitgangspunt is om de ruimte rondom de flats netjes te maken en te houden. Verder komt er meer ruimte voor groen, bomen en spelen. In het gras komen kleine hoogteverschillen. De parkeerplaatsen worden deels opnieuw geordend. Bij elke hoofdingang van de flats zijn "fietsnietjes" geplaatst, waar fietsen netjes en veilig gestald kunnen worden. Het voetpad langs de watergang wordt verwijderd en de oever natuurvriendelijker en met meer bloemen ingericht.
Meer info kunt u vinden in het ontwerp Staringlaan.

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd?

Brief start werkzaamheden.

werkzaamheden Staringlaan

Vragen.

Als u vragen heeft over de werkzaamheden van de gemeente of over het ontwerp en de herinrichting dan kunt u contact opnemen met de heer M. den Boer van de gemeente Papendrecht. Hij is bereikbaar via email: m.den.boer@papendrecht.nl of via telefoonnummer 14 078.