Film grootschalig onderhoud wegen

In de projectenkaart zijn de grotere projecten van Papendrecht weergegeven. Deze projecten komen voort vanuit nieuwbouw- of vervangingsprojecten.

De vervangingsprojecten worden vanuit het Gemeentelijk Rioleringsplan uitgevoerd, waarbij zowel de riolering als de verharding gelijktijdig aangepakt worden.

Naast deze projecten vinden ook grootschalige onderhoudsmaatregelen plaats aan de wegen binnen Papendrecht. Deze worden gedurende het jaar in een korte periode uitgevoerd, en alleen gepubliceerd in de Klaroen (naast de communicatie omwonenden).
In de onderstaande film wordt een indruk gegeven van deze werkzaamheden.