Groot onderhoud Willem Kloosstraat en omgeving

We zijn bezig met de voorbereiding van het project 'Groot onderhoud Willem Kloosstraat en omgeving'.

De werkzaamheden bestaan in grote lijnen uit het vervangen van de verharding, riolering, openbaar groen en bomen, aanleg drainage en aanbrengen van waterbergende fundering. Meer weten over deze werkzaamheden? Bezoek de projectpagina Willem Kloosstraat en blijf op de hoogte van de laatste updates.