Archief werkzaamheden

 • Asfalteringswerkzaamheden P.C. Hooftlaan

  09 oktober 2019

  Maandag 7 oktober starten asfalteringswerkzaamheden op de P.C. Hooftlaan, tussen de Constantijn Huygenslaan en de Jacob Catslaan.

 • Asfalteringswerkzaamheden op de Westkil

  16 oktober 2019

  Op donderdag 17 en vrijdag 18 oktober worden er asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd op de Westkil, tussen de Burgemeester Keijzerweg en de Zuidkil. De werkzaamheden duren naar verwachting tot vrijdag 18 oktober.

 • Herstraten gedeelte Van Der Palmstraat

  17 oktober 2019

  Een gedeelte van de Van Der Palmstraat ligt slecht door spoorvorming. Maandag 21 oktober 2019 zal er daarom begonnen worden met het herstraten hiervan.

 • Mogelijk meer verkeersdrukte in Papendrecht door wegwerkzaamheden N3/A15

  08 oktober 2019

  Van vrijdag 11 t/m maandag 14 oktober vinden wegwerkzaamheden plaats op de A15 tussen knooppunt Ridderkerk-Zuid en de aansluiting Papendrecht/N3.

 • Werkzaamheden Industrieweg

  22 november 2018

  In verband met de voorbereiding van de aanleg van park Slobbengors en de reconstructie van de Industrieweg starten maandag 26 november werkzaamheden aan de Industrieweg.

 • Onderhoud sloten

  04 oktober 2019

  In de maand oktober krijgen sloten en watergangen in Papendrecht hun jaarlijkse grote onderhoudsbeurt.

 • Afsluiting gedeelte Vondellaan

  08 april 2020
 • Werkzaamheden Noordhoek

  29 juli 2019

  Eind juli wordt een pad aangelegd tussen de Noordhoek en de voormalige locatie van De Wieken.

 • Inspraak groot onderhoud Eksterstraat en omgeving

  08 juni 2018

  Uit rioolinspecties blijkt dat de riolering in de Eksterstraat, Nachtegaalstraat en een gedeelte van de Leeuwerikstraat niet naar behoren functioneert. Om dit te verhelpen gaat de gemeente groot onderhoud in genoemde straten verrichten.

 • Herinrichting en rioolvervanging Westpolder-west

  16 september 2019

  Maandag 1 juli 2019 wordt gestart met de werkzaamheden voor project Herinrichting en rioolvervanging Westpolder-west. De werkzaamheden bestaan uit ophoging van het maaiveld, gedeeltelijk vervangen van de riolering en huisaansluitingen op openbaar gebied en vernieuwing van de verhardingen.

 • Onderhoud gedeelte Wipmolen

  29 juli 2019

  Een deel van de Wipmolen krijgt een onderhoudsbeurt. De gemeente treft nu voorbereidingen.

 • Vervolg inspraak voor groot onderhoud Oudaenstraat en omgeving

  29 juli 2019

  Voor het groot onderhoud van Oudaenstraat, Pootstraat, Oltmansstraat en een gedeelte van de P.C. Hooftlaan wordt een inspraakprocedure doorlopen.

 • Vervolg inspraak voor groot onderhoud Eksterstraat en omgeving

  10 september 2018

  Voor het groot onderhoud van de Eksterstraat, Nachtegaalstraat en een gedeelte van de Leeuwerikstraat wordt een inspraakprocedure doorlopen.

 • Onderhoud watergangen op diverse locaties

  17 januari 2020

  Tussen half januari en half februari vindt onderhoud plaats aan watergangen nabij het Vijverpark, de P.J.M. Aalbersestraat en de Wiardi Beckmanstraat.

 • Inspraak groot onderhoud Oudaenstraat en omgeving

  08 juni 2018

  Uit rioolinspecties blijkt dat de riolering in de Oudaenstraat, Pootstraat, Oltmansstraat en een gedeelte van de P.C. Hooftlaan niet naar behoren functioneert. Om dit te verhelpen gaat de gemeente groot onderhoud in genoemde straten verrichten.

 • Land van Matena: afronden bouwrijpmaken

  26 juni 2018

  De ontwikkeling van de woningbouwlocatie Land van Matena.

 • Woonrijpmaken bedrijventerrein Vliedberg

  01 oktober 2019

  Vanaf 30 september 2019 start aannemersbedrijf J. de Jager Sliedrecht BV in opdracht van de gemeente met het Woonrijpmaken van het bedrijventerrein aan de Vliedberg langs de Noordkil. De verwachting is dat de werkzaamheden ongeveer 2 maanden duren.

 • Herstraten Beltmolen

  19 september 2019

  Op 17 september is er begonnen met het herstraten van een gedeelte van de Beltmolen. Deze werkzaamheden zullen twee en een halve week in beslag nemen.