Archief werkzaamheden

 • Werkzaamheden Industrieweg

  22 november 2018

  In verband met de voorbereiding van de aanleg van park Slobbengors en de reconstructie van de Industrieweg starten maandag 26 november werkzaamheden aan de Industrieweg.

 • Werkzaamheden Noordhoek

  29 juli 2019

  Eind juli wordt een pad aangelegd tussen de Noordhoek en de voormalige locatie van De Wieken.

 • Inspraak groot onderhoud Eksterstraat en omgeving

  08 juni 2018

  Uit rioolinspecties blijkt dat de riolering in de Eksterstraat, Nachtegaalstraat en een gedeelte van de Leeuwerikstraat niet naar behoren functioneert. Om dit te verhelpen gaat de gemeente groot onderhoud in genoemde straten verrichten.

 • Herinrichting en rioolvervanging Westpolder-west

  16 september 2019

  Maandag 1 juli 2019 wordt gestart met de werkzaamheden voor project Herinrichting en rioolvervanging Westpolder-west. De werkzaamheden bestaan uit ophoging van het maaiveld, gedeeltelijk vervangen van de riolering en huisaansluitingen op openbaar gebied en vernieuwing van de verhardingen.

 • Vervolg inspraak voor groot onderhoud Oudaenstraat en omgeving

  29 juli 2019

  Voor het groot onderhoud van Oudaenstraat, Pootstraat, Oltmansstraat en een gedeelte van de P.C. Hooftlaan wordt een inspraakprocedure doorlopen.

 • Vervolg inspraak voor groot onderhoud Eksterstraat en omgeving

  10 september 2018

  Voor het groot onderhoud van de Eksterstraat, Nachtegaalstraat en een gedeelte van de Leeuwerikstraat wordt een inspraakprocedure doorlopen.

 • Inspraak groot onderhoud Oudaenstraat en omgeving

  08 juni 2018

  Uit rioolinspecties blijkt dat de riolering in de Oudaenstraat, Pootstraat, Oltmansstraat en een gedeelte van de P.C. Hooftlaan niet naar behoren functioneert. Om dit te verhelpen gaat de gemeente groot onderhoud in genoemde straten verrichten.

 • Land van Matena: afronden bouwrijpmaken

  26 juni 2018

  De ontwikkeling van de woningbouwlocatie Land van Matena.