Afronding inspraak voor groot onderhoud Oudaenstraat en omgeving

Voor het groot onderhoud van Oudaenstraat, Pootstraat, Oltmansstraat en een gedeelte van de P.C. Hooftlaan wordt een inspraakprocedure doorlopen.
Informatie over het plan en de inspraakprocedure vindt u elders in deze rubriek van “werkzaamheden”.

Van de eerste ter inzage van het schetsontwerp is een verslag gemaakt en het schetsontwerp is aangepast tot een voorlopig ontwerp. In het verslag zijn de reacties van belanghebbenden voorzien van een gemeentelijke reactie. Het verslag en het voorlopig ontwerp zijn vervolgens weer gedurende twee weken ter inzage gelegd. Hierop zijn twee reacties binnengekomen.

Van alle reacties van belanghebbenden op het ontwerp met de gemeentelijke reacties daarop is één eindverslag gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders heeft alle reacties in overweging genomen en het voorlopig ontwerp, met een kleine aanpassing, als definitief ontwerp op 2 juli 2019 vastgesteld. Op dit definitieve plan is geen inspraak meer mogelijk.

Als afronding van de inspraakprocedure worden het definitief ontwerp, het verslag van de eerste ter inzage en het eindverslag van de inspraakprocedure, gedurende twee weken in de periode van woensdag 9 oktober t/m woensdag 23 oktober 2019 op de burgerleestafel van het gemeentehuis ter inzage gelegd. Daarnaast zijn de stukken in de bijgevoegde bijlagen te lezen. Met het door het college vastgestelde ontwerp is de inspraak afgerond.

Vorige publicaties over dit project zijn publicatie schetsontwerp en voorlopig ontwerp.